Objavljeno: .
Ažurirano: 17. svibnja 2021.

Agić, Darko (Zagreb, 9. VIII. 1947), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju.

Diplomirao je 1972. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 2001. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu disertacijom Utjecaj rastriranja kod grafičke reprodukcije na koloristička svojstva slikovnih informacija (mentor → V. Žiljak). Isprva je radio u poduzeću Teximpex u Zagrebu, a 1975. prešao je na Višu grafičku školu (→ Grafički fakultet) u Zagrebu, gdje je 2011. izabran u zvanje redovitoga profesora. Ondje je od 1990. do umirovljenja 2012. bio voditelj Katedre za reprodukcijsku fotografiju. Područje njegova znanstvenoga djelovanja vezano je uz grafičku tehnologiju – procese grafičke pripreme, korekciju boja i tonova, usklađivanje boja i srodne postupke, na čemu su se temeljili i nastavni programi kolegija koje je predavao (Reprodukcijska fotografija, Reprodukcija slikovnih informacija, Boje u medijima i dr.). Član emeritus HATZ-a je od 2018.

Agić, Darko

Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju.

Opći podatci
Ime
Darko
Prezime
Agić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 09. 08. 1947.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija