Objavljeno: .
Ažurirano: 3. lipnja 2020.

Mesaroš, Franjo (Vinkovci, 6. XI. 1922 – Zagreb, 29. X. 1996), grafički inženjer, jedan od utemeljitelja Više grafičke škole (→ Grafički fakultet) u Zagrebu.

Diplomirao je u Zagrebu na Višoj grafičkoj školi 1977., te na Filozofskome fakultetu opću lingvistiku i njemački jezik 1978. Slovoslagarski zanat izučio je u Vinkovcima 1937–41. Od 1941. bio je slagar u nekoliko poduzeća u Vinkovcima i Slavonskom Brodu. Godine 1948–49. radio je u Glavnoj direkciji grafičke industrije NR Hrvatske u Zagrebu, a 1949–50. u Glavnoj direkciji Savezne grafičke industrije u Beogradu. Potom je 1950–53. radio u Izdavačkom zavodu Jugoslavenske akademije u Zagrebu. U Grafičkoj školi u Zagrebu 1953–55. predavao je kao učitelj praktične nastave, a od 1960. do umirovljenja kao profesor na Višoj grafičkoj školi, koje je bio jedan od osnivača, te osnivač i višegodišnji pročelnik Katedre za tiskarski slog. Autor je monografija i skripata Tipografsko oblikovanje (1963), Strojni slog (1966., 1973), Stereotipija. Umnožavanje tiskovnih formi (1975), a posebno je vrijedno njegovo djelo Grafička enciklopedija (1971).


Ostali podatci
Što pročitati?

D. B.: In memoriam – Franjo Mesaroš. Grafičar, (1996) 55, str. 17.

Mesaroš, Franjo
Grafička enciklopedija, 1971.

Grafički inženjer, jedan od utemeljitelja Više grafičke škole u Zagrebu.

Opći podatci
Ime
Franjo
Prezime
Mesaroš
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 06. 11. 1922.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 29. 10. 1996.
Povezane ustanove
Grafički fakultet

Kategorije i područja
Kategorija