Objavljeno: .
Ažurirano: 9. ožujka 2022.

Babić, Darko (Zagreb, 30. VI. 1948), strojarski inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju i ambalažu.

Diplomirao je 1975. na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; sv. 1) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1992. disertacijom Istraživanje vrijednosti ergonomskih kriterija u radnika grafičke proizvodnje (mentor → O. Muftić; sv. 1). Godine 1975–78. radio je u projektnom birou tvornice farmaceutskih proizvoda Pliva. Potom je prešao na Višu grafičku školu (→ Grafički fakultet) u Zagrebu, gdje je 2008. izabran u zvanje redovitoga profesora. Ondje je bio voditelj Katedre za ambalažu, knjigoveštvo i projektiranje (1982–2013). Umirovljen je 2013. Od 2006. predavao je kao gostujući profesor na Fakultetu za tehničke studije u Travniku, na kojem je od iste godine bio i voditelj Katedre za grafičke kolegije. Područje njegova znanstvenog djelovanja vezano je uz ambalažu, njezinu kvalitetu, uporabljivost i konstrukciju, proučavanje ergonomskih odnosa radnika i stroja koji pridonose povećanju kvalitete u izradbi ambalaže, te uz grafičku tehnologiju u doradbenim fazama, posebno u knjigoveštvu, na čemu su se temeljili i nastavni programi kolegija koje je predavao (Projektiranje grafičkih proizvoda, Uvod u grafičku tehnologiju, Knjigoveštvo I i II, Ambalaža I i II i dr.). Autor je udžbenika Uvod u grafičku tehnologiju (1998) i Transportna ambalaža od valovitog kartona (2011). Bio je glavni urednik časopisa → Ambalaža 1999–2000. Član emeritus HATZ-a je od 2019.

Babić, Darko
Strojarski inženjer, stručnjak za grafičku tehnologiju, posebno za ambalažu.

Opći podatci
Ime
Darko
Prezime
Babić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 30. 06. 1948.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija