Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Muftić, Osman (Sarajevo, 8. III. 1934 – Zagreb, 27. VII. 2010), strojarski inženjer, stručnjak za biomehaniku i ergonomiju.

Diplomirao je 1959., magistrirao 1969. te doktorirao 1972. disertacijom O vezi među zakonitostima teorije graničnog konstruiranja i strukture bioloških materijala (mentor → A. Vučetić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je kao projektant u poduzeću Instalacije u Zagrebu (1960−63). Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje radio je od 1963., od 1982. u zvanju redovitoga profesora. Predavao je kolegije Mehanika, Nauka o čvrstoći, Roboti i manipulatori, Biomehanika, Teorija mehanizama. Osnovao je i vodio Katedru za biomehaniku i ergonomiju te bio jedan od osnivača Laboratorija za dinamiku strojeva i mehanizama. Bio je prodekan (1967) i dekan (1990) Fakulteta. Predavao je u Zagrebu na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na Elektrotehničkome, Medicinskome, Šumarskome, Tehnološkome i na Grafičkome fakultetu, kojega je također bio dekan (1982−84).

Istaknuo se primjenjujući mehaniku u interdisciplinarnim područjima, jedan je od osnivača primjene biomehanike i ergonomije u nas. Bio je prvi ministar znanosti i tehnologije RH (1990−91) i veleposlanik u Iranu (1993−96). Autor je knjige Ergonomija u sigurnosti (2001) te udžbenika Uvod u teoriju mehanizama (s K. Dračom 1974) i Mehanika 1 (statika) (1983). Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1989) i Nagrade za životno djelo (1999), a počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno mu je (2005).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 185.

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 225.

In memoriam Prof. PhD Osman Muftić. Strojarstvo, 52(2010) 5, str. 594.

Muftić, Osman

Strojarski inženjer, stručnjak za biomehaniku i ergonomiju.

Opći podatci
Ime
Osman
Prezime
Muftić
Mjesto i datum rođenja
Sarajevo (BiH), 08. 03. 1934.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 27. 07. 2010.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje