Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2021.

Golubović, Adrijano (Zagreb, 15. III. 1936), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za procese i materijale u grafičkoj tehnologiji.

Diplomirao je 1961. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je 1977. doktorirao disertacijom Istraživanje sistema aluminij – anodički sloj – elektrolit (mentor → B. Lovreček). Godine 1961–64. radio je u Institutu za lake metale, 1964–72. kao asistent u Zavodu za analitičku kemiju Tehnološkoga fakulteta, potom je predavao na Višoj grafičkoj školi (→ Grafički fakultet), gdje je 1992. biran u zvanje redovitoga profesora. Bio je voditelj Zajedničkoga studija grafičke tehnologije u Zagrebu (1985–90) te dekan Grafičkoga fakulteta (1992–97), gdje je osnovao Katedru za materijale u grafičkoj tehnologiji. Područje je njegova rada grafička tehnologija, osobito grafičkih materijala, papira i bojila te procesa tiska. Bavi se i utjecajem podloge i procesa tiska na grafičku reprodukciju te ponašanjem materijala u finalizaciji grafičkih proizvoda. Autor je udžbenika Tehnologija izrade i svojstva papira (1973) i suautor udžbenika Svojstva i ispitivanje papira (s I. Mališić-Adamou, 1976).


Ostali podatci
Što pročitati?

Zavod za analitičku kemiju 1919. – 1999. Zagreb, 1999., str. 85–90.

Sveučilište u Zagrebu. Grafički fakultet. Prvih pola stoljeća 1959–2009. Zagreb, 2013., str. 70–75.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: GOLUBOVIĆ, ADRIJANO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 41-42.

Golubović, Adrijano
Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za procese i materijale u grafičkoj tehnologiji.

Opći podatci
Ime
Adrijano
Prezime
Golubović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 15. 03. 1936.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija