Objavljeno:
Ažurirano: 12. listopada 2020

Pap, Klaudio (Zagreb, 20. III. 1963), elektrotehnički inženjer, stručnjak za računalnu grafiku.

Diplomirao je 1988. na Elektrotehničkom fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva; sv. 4) u Zagrebu, gdje je 2004. doktorirao disertacijom Simulacija hibridnih i digitalnih sustava na sučeljima za obradu slikovnih elemenata i rastera (mentor → V. Žiljak). Nakon što je diplomirao kratko je radio u zagrebačkoj Tvornici telekomunikacijskih uređaja Nikola Tesla, potom je potkraj 1988. prešao na → Grafički fakultet u Zagrebu, gdje radi i danas, od 2015. u zvanju redovitoga profesora. Ondje je bio voditelj Katedre za računarsku grafiku i multimedijske sustave (2013–14), dekan (2014–18) te prodekan za znanost i međunarodnu suradnju (od 2018).

Područje njegova znanstvenoga djelovanja vezano je uz računalnu grafiku, procesiranje slike i teksta, modeliranje i simuliranje s računalom, mrežne tehnologije, digitalni tisak i grafičke programske jezike, na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje predaje (Osnove računala i programiranja, Grafički programski jezici, Digitalne baze normativa u tiskarstvu i dr.). Suautor je nekoliko razvojnih proizvoda i softverskih paketa te knjiga Postscript. Programiranje grafike (s V. Žiljkom, 1998), Design of Digital Screening (s I. Žiljak i J. Žiljak-Vujić, 2008), Infrared Security Graphics (s I. Žiljak i J. Žiljak-Vujić, 2009) i Infraredesign (s V. Žiljkom, I. Žiljak i J. Žiljak-Vujić, 2013). Član je HATZ-a od 2017. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost (2010) te Godišnje nagrade »Rikard Podhorsky« (2010).

Pap, Klaudio

Elektrotehnički inženjer, stručnjak za računarsku grafiku.

Opći podatci
Ime
Klaudio
Prezime
Pap
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 20. 03. 1963.
Povezane osobe
Žiljak, Vilko
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu,
Grafički fakultet
Povezana poduzeća
Ericsson Nikola Tesla d. d.
Nagrada
Državne nagrade za znanost,
Godišnja nagrada »Rikard Podhorsky«

Kategorije i područja
Kategorija