Objavljeno: .
Ažurirano: 30. kolovoza 2022.

Žiljak Gršić, Jana (Zagreb, 25. VI. 1972), grafička dizajnerica, stručnjakinja za računalnu grafiku.

Diplomirala je 1996. na Studiju dizajna pri → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu (sv. 3), doktorirala je 2007. na → Grafičkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Modeliranje rasterskih elemenata u stohastičkoj višebojnoj reprodukciji (mentorica V. Kropar-Vančina). Od 2002. zaposlena je u zagrebačkom poduzeću FotoSoft, od 2005. na → Tehničkome veleučilištu u Zagrebu (sv. 4). Na → Sveučilištu Sjever u Varaždinu predaje od 2016., kada je izabrana u zvanje izvanredne profesorice. Uže područje njezina znanstvenoga rada vezano je uz istraživanja u grafičkoj tehnologiji, dizajnu i vizualnim komunikacijama, s naglaskom na zaštitu grafike uporabom ultraljubičastih i infracrvenih boja, mikroleća i holografije, na čemu se temelje i kolegiji koje predaje (Grafički dizajn, Inovacije u informatici, Dizajn vizualnih komunikacija, Računalna grafika i dr.). Suautorica je nekoliko patenata te autorica i suautorica knjiga Design of Digital Screening (s K. Papom i I. Žiljak Stanimirović, 2008), Infrared Security Graphics (s K. Papom i I. Žiljak Stanimirović, 2009), Sigurnosna grafika, individualizacija vrijednosnih papira i rasterski model (2014) i dr. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložaba dizajna u Hrvatskoj i inozemstvu, te oblikovala vizualne identitete institucija, opremu knjiga, časopisa i dr. Dobitnica je Godišnje državne nagrade za znanost 2010.

Žiljak Gršić, Jana
Grafička dizajnerica, stručnjakinja za računalnu grafiku.

Opći podatci
Ime
Jana
Prezime
Žiljak Gršić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 06. 1972.
Povezane ustanove
Grafički fakultet,
Sveučilište Sjever,
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja