Objavljeno: .
Ažurirano: 11. svibnja 2023.

Sveučilište Sjever, visokoobrazovna ustanova u Koprivnici i Varaždinu osnovana 2014., koja iz tehničkog, biomedicinskog, društvenog i umjetničkog područja provodi studije na preddiplomskoj, diplomskoj te poslijediplomskoj razini. Na Sveučilištu je 2021. bilo upisano oko 4000 studenata, a zaposleno oko 280 djelatnika u nastavničkom ili suradničkom zvanju.

Povijest

Sveučilište je nastalo suradnjom gradova Varaždina i Koprivnice iz potrebe za pokretanjem prvoga regionalnog sveučilišta za građane sjeverozapadne Hrvatske. U Varaždinu, nastavnici Elektrostrojarske škole pokrenuli su 2000. stručni studij Elektrotehnika koji je od 2001. djelovao samostalno kao Visoka elektrotehnička škola sa studijskim programom Elektrotehnika u dva smjera: Automatizacija i Biomedicinska elektronika. Uspostavom još dvaju programa, Proizvodno strojarstvo te Multimedija, oblikovanje i primjena, 2005. ostvareni su uvjeti za osnivanje Veleučilišta u Varaždinu. Daljnjim su razvojem 2007. osnovani studijski programi Tehnička i gospodarska logistika i Graditeljstvo (sa smjerovima Niskogradnja i Visokogradnja) te 2009. stručni studij Sestrinstvo. U Koprivnici je 2012. osnovano Medijsko sveučilište, koje je u početku u suradnji s mentorskim Sveučilištem u Rijeci provodilo sveučilišne preddiplomske studije Novinarstvo i Medijski dizajn te stručni preddiplomski studij Poslovanje i menadžment u medijima, a u Varaždinu diplomske sveučilišne studije Poslovna ekonomija i Odnosi s javnosti. Planovi za regionalno sveučilište ostvareni su 2014. integracijom Veleučilišta u Varaždinu i Medijskog sveučilišta u Koprivnici, čime je osnovano Sveučilište Sjever.

Zgrada Sveučilišta Sjever

Nastava

Sveučilište Sjever danas, u sveučilišnim centrima Koprivnica i Varaždin jednakopravno, izvodi nastavu iz 31 studijskog programa. Izvodi se 16 preddiplomskih studija, od kojih deset stručnih i šest sveučilišnih, 11 diplomskih sveučilišnih studija, jedan poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij te tri poslijediplomska sveučilišna doktorska studija, od kojih jedan samostalno i dva u suradnji s drugim sveučilištima.

U Varaždinu se izvode preddiplomski stručni studiji Elektrotehnika, Proizvodno strojarstvo, Multimedija, oblikovanje i primjena, Logistika i mobilnost, Graditeljstvo (smjerovi Visokogradnja i Niskogradnja), Sestrinstvo, Mehatronika i Fizioterapija te preddiplomski sveučilišni studiji Glazba i mediji te Geodezija i geomatika, diplomski sveučilišni studiji Poslovna ekonomija (smjerovi Međunarodna trgovina i Turizam), Odnosi s javnostima, Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu te Održiva mobilnost i logistički menadžment (smjerovi Održivi prometni sustavi i Upravljanje logističkim sustavima), poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Poduzetništvo i EU fondovi te poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment (u suradnji s austrijskim Sveučilištem primijenjenih znanosti Burgenland).

U Koprivnici se pak izvode preddiplomski stručni studiji Poslovanje i menadžment, Prehrambena tehnologija te Računarstvo i informatika, preddiplomski sveučilišni studiji Komunikologija, mediji i novinarstvo, Novinarstvo, Medijski dizajn, Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža te Logistika i mobilnost (koji se provodi i u Varaždinu), diplomski sveučilišni studiji Komunikologija, mediji i novinarstvo, Novinarstvo, Medijski dizajn, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša te Održiva mobilnost i logistički menadžment (jednako kao i u Varaždinu) i poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i komunikacija.

U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci provodi se još i poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Mediji i izdavaštvo.

Organizacija

Neki od današnjih odjela osnovani su još prije osnutka Sveučilišta, na Veleučilištu u Varaždinu i Medijskom sveučilištu u Koprivnici. Odjel za elektrotehniku osnovan je 2001., Odjel za multimediju, oblikovanje i primjenu te Odjel za proizvodno strojarstvo osnovani su 2005., Odjel za graditeljstvo i Odjel za tehničku i gospodarsku logistiku 2007., a Odjel za sestrinstvo 2009. Odjel za novinarstvo, Odjel za komunikologiju i odnose s javnošću, Odjel za medijski dizajn, Odjel za poslovanje i menadžment te Odjel za poslovnu ekonomiju osnovani su 2012. Na novoosnovanome Sveučilištu u Koprivnici 2014. osnovan je Centar za izdavačke i medijske studije, a u Varaždinu 2016. Centar za digitalno nakladništvo. Godine 2017. osnovani su Odjel za ambalažu i Odjel za održivu mobilnost i logistiku. Dio Sveučilišta nekada je bio i Odjel za biomedicinske znanosti.

Daljnjim razvojem uvedeni su novi studiji i osnovani novi odjeli te danas Sveučilište čine Centar za izdavačke i medijske studije, Centar za digitalno nakladništvo te 19 odjela: Elektrotehnika, Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, Logistika i održiva mobilnost, Sestrinstvo, Mehatronika, Fizioterapija, Komunikologija, mediji i novinarstvo, Umjetnički studiji, Glazba i mediji, Ekonomija, Odnosi s javnostima, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Prehrambena tehnologija, Geodezija i geomatika, Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža, Računarstvo i informatika te Doktorski studiji.

Izdavaštvo

Sveučilište podupire tri znanstvena časopisa: Tehnički glasnik od 2007. objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja strojarstva, elektrotehnike i graditeljstva te iz njihovih graničnih područja; Podravina od 2001. objavljuje znanstvene i stručne radove iz različitih znanstvenih područja koji se bave prostorom uz rijeku Dravu u Hrvatskoj i ostalim zemljama; In Medias Res od 2012. objavljuje tekstove različitih znanosti koji u svom znanstvenom području promišljaju neki od segmenata medijalnosti.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Sveučilište Sjever

Visokoobrazovna ustanova u Koprivnici i Varaždinu osnovana 2014.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Koprivnica
Godina osnutka
2014.

Kategorije i područja