Objavljeno: .
Ažurirano: 14. siječnja 2022.

Milković, Marin (Rijeka, 23. II. 1975), grafičko-tehnološki inženjer, stručnjak u području informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Diplomirao je 1998. na → Grafičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je 2006. doktorirao disertacijom Evaluacija odnosa psihofizikalno determiniranih vizualnih efekata i metoda prevođenja gamuta (mentor → S. Bolanča). Od 1998. radio je u nakladničkom poduzeću Novi list te kao nastavnik u Kemijsko-grafičkoj školi u Rijeci, a od 2000. u Grafičkome zavodu Hrvatske kao direktor za organizaciju i razvoj. Od 2005. zaposlen je na Veleučilištu u Varaždinu (2014. integrirano u → Sveučilište Sjever), gdje je dekan bio 2008–14., a rektor je od 2017. Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa vezano je uz kolorimetriju, multimedijske sustave, psihofiziku, CtP tiskovne sustave, na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje predaje (Boje u multimedijskim sustavima, Kolorimetrija i multimedija, Vizualna psihofizika, CtP sustavi). Autor je i suautor više od stotinu znanstvenih i stručnih radova te knjiga, među ostalima Psihologija boja (s I. Zjakićem, 2010), Kolorimetrija u multumedijskim komunikacijama (s I. Zjakićem i D. Vusićem, 2010), Informacijski sustavi za upravljanje bojama (s N. Mrvcem i G. Kozinom, 2011), Grafički dizajn i komunikacije (s M. Tomišom, 2013). Predsjednik je uređivačkoga odbora znanstvenoga časopisa Tehnički glasnik (Technical Journal) Sveučilišta Sjever. Član je Rektorskoga zbora RH kojim je predsjedao 2020–21. Od 2017. redoviti je član HATZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Prof. dr. sc. Marin Milković. Rektor Sveučilišta Sjever i član Hrvatskog komunikološkog društva. Informatologia, 53(2020) 1–2, str. 101–102.

Milković, Marin
Grafičko-tehnološki inženjer, stručnjak u području informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Opći podatci
Ime
Marin
Prezime
Milković
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 23. 02. 1975.
Povezane osobe
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija