Objavljeno: .
Ažurirano: 6. listopada 2021.

Fotokemika, poduzeće za proizvodnju fotografskoga materijala osnovano 1947. u Zagrebu.

Reklamni materijal, 1955.

Reklamni materijal, 1955.

Razdoblje od osnutka do kraja 1960-ih

Nastalo je spajanjem zagrebačke poslovnice njemačkoga poduzeća Ozacel, osnovane 1936. za proizvodnju diazo-papira (ozalida) za fotokopiranje (diazotipiju), te zagrebačkoga poduzeća Foto, osnovanoga 1945. za proizvodnju fotografskoga papira i filmova. Smjestilo se u novoizgrađenim pogonima na lokaciji nekadašnjega HAŠK-ova igrališta u Hondlovoj ulici u Maksimiru. Djelatnost je obuhvaćala proizvodnju fotografskoga papira i kemikalija za njegovu obradbu te ostaloga (uglavnom drvenog) pribora i uređaja namijenjenih fotografskom postupku (stativa, pultova za retuširanje, preša za slike, ramica, kutija za negative i dr.), a radilo se na polovnim adaptiranim strojevima koji su prije osnutka poduzeća služili u druge svrhe. Rabile su se isključivo domaće sirovine; papirna podloga nabavljala se iz tvornice papira u Radeču, želatina iz tvornice ljepila u Ljubljani, srebrni nitrat bio je vlastite izradbe. Tvornički kompleks nastavio se širiti te su 1948. izgrađeni pogon za proizvodnju fotografskih ploča i radionice za kartonažne proizvode. Recepturu fotografske emulzije izradio je inženjer → Maksimilijan Plotnikov, dotad zaposlen u poduzeću Foto.

Sušenje baritiranog fotografskog papira, sredina XX. st.

Fotokemici je 1949. priključena zagrebačka radionica fotografskoga pribora i pomoćnih sredstava Fototehnika (osnovana 1947. u sklopu Saveza ratnih vojnih invalida Hrvatske), u kojoj je proizvedena prva domaća 35-milimetarska kamera Tehna I. U Fotokemici su nastavljeni već prije započeti radovi na konstrukciji prve FK box kamere 6 × 9 cm te je započela njezina proizvodnja.

FK box kamera

Glavna direkcija kemijske industrije NR Hrvatske donijela je 1948. odluku o osnivanju tvornice za proizvodnju fotografskih filmova. Već iste godine počeli su građevinski radovi na izgradnji tvornice u Granešini, no ubrzo su bili prekinuti, a godinu dana poslije započela je izgradnja tvornice za tu djelatnost u Samoboru. Tvornica filmova u Samoboru započela je s radom 1950. kao samostalno industrijsko poduzeće, a već sljedeće godine surađivala je s Fotokemikom u proizvodnji fotografskoga materijala. Među ostalim zajednički su se proizvodile fotografske ploče i smotani negativ-filmovi. U tom razdoblju proizvedeno je 457 m2 fotografskih ploča i 4500 filmova. Samoborska je tvornica imala i radionicu u kojoj su se proizvodili strojevi za potrebe domaće filmske industrije. Tvornica filmova u Samoboru i Fotokemika imale su odvojena administrativno-rukovodstvena sjedišta sve do 1952., kada su se udružile u jedno poduzeće.

U sastav novoorganiziranoga poduzeća tada je ušlo i Foto-optičko odjeljenje Instituta za industrijska istraživanja, iz kojega se poslije razvio Istraživački institut, koji je imao ključnu ulogu u daljnjem razvoju domaće proizvodnje fotografskoga materijala. Istodobno je iz Fotokemike izdvojen pogon za proizvodnju fotoaparata i pribora te pripojen poduzeću Optika (poslije → Ghetaldus).

Reklamni materijal, 1955.

Ujedinjenjem poduzeća pojavio se niz novih proizvoda: rendgenski papir koji je vrlo brzo prerastao u rendgenski film Sanix, zubni rendgenski film Dentix, uski i smotani filmovi Efka 17, fotografski papiri Fokembrom, Fokemkontakt, Fokembromaks, nove kemikalije za obradbu, novi filtri za tamne komore. Sljedećih je godina dodatno proširen asortiman proizvodnje 35-milimetarskim i 16-milimetarskim kinopozitiv filmom, grafičkim filmovima, filmovima za industrijsku radiografiju FIR 1 i FIR 2b, visokoosjetljivim amaterskim filmovima Efka 20 i Efka 25, i dr. Prva fotografija u boji od laboratorijski proizvedenog Efka kolor fotografskog papira izrađena je 1960. Fotokemika je postala glavni opskrbljivač fotografskim materijalima u regiji, a stvorila je znatan ugled i u svijetu. Na svom je vrhuncu zapošljavala više od 2000 radnika.

Godine 1964. dovršena je modernizacija proizvodnje popraćena izgradnjom novih postrojenja, a 1968. započeo je s radom Servis za izradu fotografija u boji, kasnije Efke-lab.

Razdoblje od početka 1970-ih do danas

Širivši se na svjetsko tržište, Fotokemika je sve više surađivala sa stranim fotografskim industrijama, a 1970. potpisala je licencirani ugovor s Du Pont Fotowerke Adox GmbH, te preuzela proizvodnju palete crno-bijelih negativ-filmova. Tada je započela proizvodnja filmova Efke KB i Efke R.

Sljedeća dva desetljeća bila su doba snažnog razvoja svjetske fotografske industrije i pojave niza novih proizvoda usavršenih svojstava. Kako bi pratila takav trend, Fotokemika se ponovno počela povezivati sa značajnim svjetskim proizvođačima, te je time bila u mogućnosti opskrbljivati domaće tržište fotografskim materijalima najnovije generacije. Ostvarila je suradnju s poduzećima 3M-Italia, Agfa-Gevaert, Du Pont de Nemours, ORWO, Ozalid, Kodak, Konika, Ilford i dr. Vlastitu je proizvodnju usavršavala i dalje, pa je sve do raspada bivše države izvozila svoje proizvode u 38 zemalja svijeta.

Tijekom Domovinskoga rata razvoj fotokemijske industrije na prostoru Hrvatske stagnirao je. Istodobno je došlo do zatvaranja pojedinih dijelova pogona, do pada kvalitete i kvantitete proizvoda te do smanjenja tržišta. Godine 1991. poduzeće je zapošljavalo oko 800 radnika, a od 1992. nastavilo je poslovati kao dioničko društvo. Početkom 2000-ih glavno sjedište tvornice u Hondlovoj ulici u Zagrebu rasprodano je; likvidirano je 2012. Proizvodnju filmova u pogonskoj jedinici u Samoboru nastavila je nekolicina radnika, osnovavši novo poduzeće Fotokemika-Nova d. o. o. Proizvodni i prodajni program današnjega poduzeća čine oprema za medicinsku radiologiju (medicinski rendgenski filmovi, mamografski rendgenski filmovi, kemikalije za obradbu, rendgenske kasete, oprema za osobnu zaštitu od zračenja) i specijalni proizvodi (registracijski filmovi, čistači strojeva za obradbu filmova).


Ostali podatci
Što pročitati?

100 godina fotografije u Hrvatskoj (1840–1940). 20 godina Fotokemike (katalog izložbe). Zagreb, 1966.

Hrvatska fotografija od tisuću devetsto pedesete do danas (katalog izložbe). Zagreb, 1997.

Mrežne poveznice
Fotokemika

Poduzeće za proizvodnju fotografskoga materijala.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1947.
Godina prestanka rada
2012.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje