Uže područje: fotografija


Braut, Marija (Celje, 7. VIII. 1929 – Zagreb, 1. VII. 2015), fotografkinja, jedna od najistaknutijih predstavnica suvremene hrvatske fotografije.

Od 1941. živjela je u Zagrebu, gdje…

Burato, Tomaso (Dubrovnik, 27. III. 1840 – Zadar, 17. I. 1910), fotograf, utemeljitelj Prvoga zavoda za fotomehanički tisak u Dalmaciji.

Fotografskim radom počeo se baviti početkom…

Dabac, Tošo (Nova Rača kraj Bjelovara, 18. V. 1907 – Zagreb, 9. V. 1970), fotograf, jedan od najplodnijih i najutjecajnijih hrvatskih fotografa.

U Zagrebu je završio…

Drobac, Antun (Dubrovnik, 13. VI. 1810 – Dubrovnik, 8. III. 1882), ljekarnik, kolekcionar i dagerotipist, jedan od začetnika fotografije u Hrvatskoj.

Nakon završetka studija ljekarništva u…

Fizi, Milan (Füzy, Milivoj Zvonko) (Pakrac, 28. X. 1904 — Zagreb, 3. VIII. 1976), fotograf i pedagog, autor jednoga od najznačajnijih udžbenika o fotografiji u Hrvatskoj.…

fotografija, postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga zračenja (najčešće svjetlosti, tj. vidljivoga dijela spektra) na fotoosjetljivu podlogu; također i pojedinačna slika dobivena tim postupkom.

Svjetlost odražena od realnog objekta…

Fotokemika, poduzeće za proizvodnju fotografskoga materijala osnovano 1947. u Zagrebu.

  

Reklamni materijal, 1955. 

Reklamni materijal, 1955.

Razdoblje od osnutka do kraja 1960-ih

Nastalo je spajanjem zagrebačke…

Griesbach, Đuro (Mitrovica, 25. X. 1911 – Zagreb, 27. III. 1999), fotograf, konstruktor fotografskoga pribora.

Nakon završetka trgovačke škole u Zagrebu 1928., otišao je u Berlin…

Hrvatski fotosavez (HFOTOS), nacionalni strukovni savez fotografskih udruga i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture u području fotografske djelatnosti, fotografskog stvaralaštva i fotografske tehnike, osnovan 1998. u Zagrebu.…

Mosinger, Rudolf (Benedikt) (Varaždin, 27. II. 1865 – Beč, 9. X. 1918), fotograf i poduzetnik, utemeljitelj Prvoga hrvatskog fotografskog artističkog zavoda.

Godine 1885–87. boravio je u…

Novaković, Demeter (Novakovich, Demetter, Demetrije) (Pitomača, 1786 – Zagreb, IX. 1845), trgovac i dagerotipist, začetnik fotografije u Hrvatskoj.

Nakon što je izučio trgovački zanat u Ivanić-Gradu, došao je 1807.…

Pavić, Milan (Daruvar, 31. I. 1914 – Zagreb, 13. X. 1986), fotograf, jedan od najznačajnijih hrvatskih fotografskih umjetnika.

  

Solana Pag, sredina XX. …