Objavljeno: .
Ažurirano: 21. siječnja 2022.

Pavić, Milan (Daruvar, 31. I. 1914 – Zagreb, 13. X. 1986), fotograf, jedan od najznačajnijih hrvatskih fotografskih umjetnika.

Solana Pag, sredina XX. st.

Školovao se u Daruvaru, gdje je 1930–42. radio kao službenik gradske općine. Bio je suradnik zagrebačkih Novosti i beogradske Politike 1935–41., ilustrirajući fotografijama vlastite članke. Godine 1937. osnovao je Foto-klub Daruvar, a 1938. sudjelovao je u osnivanju Hrvatskoga fotoamaterskog saveza. Za II. svj. rata više je puta bio zatvaran zbog suradnje s partizanima. Od 1942. boravio je u Zagrebu, gdje je do 1945. radio kao fotoreporter Glavnoga ravnateljstva za promidžbu. Potom je bio fotoreporter u Agenciji za fotodokumentaciju u Zagrebu do 1958., kada je prešao u slobodnu profesiju. Snimao je dnevne događaje, ljude, krajolike, industrijske objekte i kulturno-povijesnu spomeničku baštinu te portrete poznatih ličnosti iz hrvatskoga javnog i kulturnog života. Autor je dvadesetak fotomonografija: Željezara Zenica (1956), Zagreb (1959), Sisak (1960), Đuro Đaković (1963), Dalekovod (1974), Monografija Petar Smajić (1976) i dr. Galerija Foto film kluba Daruvar 2007. nazvana je njegovim imenom.

Sušenje spužve na jadranskoj obali

Pogon za destilaciju octene kiseline i gorivih plinova, Kombinat Belišće, druga polovica XX. st.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Depolo: Milan Pavić. Zagreb, 1986.

Mrežne poveznice

Nacionalni arhivski informacijski sustav, Pavić, Milan

Pavić, Milan
Dizelska električna lokomotiva serije 662, proizvedena u tvornici Đuro Đaković 1966.

Fotograf, jedan od najznačajnijih hrvatskih fotografskih umjetnika.

Opći podatci
Ime
Milan
Prezime
Pavić
Mjesto i datum rođenja
Daruvar, 31. 01. 1914.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 13. 10. 1986.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje