Objavljeno: .
Ažurirano: 15. studenoga 2021.

Drašković, Juraj (Georg) VI. (Karlovac, 31. VIII. 1804 – Graz, 13. X. 1889), podmaršal, fotoamater, jedan od začetnika fotografije u Hrvatskoj.

Potomak je plemićke obitelji. Kao general-major sudjelovao je u bitkama 1848–49., istaknuvši se pri zauzeću utvrda kraj Novoga Sada. Umirovljen je u činu podmaršala 1851., potom se nastanio u Grazu. Bio je član Sabora (1861., 1866., 1872) i jedan od utemeljitelja JAZU-a (1861. priložio je 1000 forinta potpore). Obnovio je dvorac Trakošćan (1853–56) i opremio ga starinskim pokućstvom, slikama, oružjem, knjižnicom i amaterskim fotoatelijerom.

Jurimirska frajla, ambrotipija, oko 1865., Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO-014258)

Nakon umirovljenja počeo se intenzivnije baviti fotografijom. Služio se najranijim postupkom dobivanja fotografskih slika uz pomoć negativa i pozitiva na papiru (kalotipija W. H. Foxa Talbota). Izrađene na taj način, njegove snimke predstavljaju najraniji i najcjelovitiji sačuvani opus svoje vrste u Hrvatskoj. Sačuvano je oko 75 Draškovićevih kalotipija i fotografija nastalih od kraja 1840-ih do početka 1860-ih (većina ih se čuva u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu). Snimao je uglavnom portrete, skupne portrete, arhitekturu s obiteljskih imanja (Trakošćan, Klenovnik) i umjetnička djela.

Trakošćan s jezera, kalotipija, prije 1863., Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO 015589/04)

Ostali podatci
Što pročitati?

M. Tonković: Juraj i Karlo Drašković kao fotografi (katalog izložbe). Zagreb, 1985.

M. Tonković: Oris povijesti fotografije u Hrvatskoj. U: Fotografija u Hrvatskoj. Photography in Croatia 1848–1951 (katalog izložbe). Zagreb, 1994., str. 46–173.

Iz arhive LZMK-a

N. Grčević: DRAŠKOVIĆ, JURAJ (GEORG) VI. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 595–596.

Drašković, Juraj (Georg) VI
Autoportret, kalotipija, oko 1850., Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (MUO-015589/15)

Podmaršal, fotoamater, jedan od začetnika fotografije u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Juraj (Georg)
Prezime
Drašković
Mjesto i datum rođenja
Karlovac, 31. 08. 1804.
Mjesto i datum smrti
Graz (Austrija), 13. 10. 1889.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje