Objavljeno: .
Ažurirano: 16. kolovoza 2021.

Bedričić, Silvestar (? Senj, druga polovica XV. st. – Senj, prije 11. XI. 1512), glagoljaški tiskar i prevoditelj, suradnik Blaža Baromića u glagoljskoj tiskari u Senju, prvoj poznatoj tiskari na području Hrvatske.

Bio je arhiđakon i vikar senjske crkve. Većina podataka o njemu nalazi se u kolofonima knjiga koje je zajedno s → Blažem Baromićem i → Gašparom Turčićem otisnuo u glagoljskoj tiskari u Senju. U kolofonu Rimskoga misala, prvotiska senjske tiskare (1494), spominje se kao »domin«. Nije poznato gdje se nalazila tiskara u početku svojega djelovanja, ali se zna da je u drugoj fazi rada (1507–08) bila smještena u Bedričićevoj kući. Ondje je o njegovu trošku 1507. otisnut Naručnik plebanušev, tj. prijevod latinskoga djela Manipulus curatorum Guida de Monte Rocherii, i 1508. Marijini mirakuli, od kojih je jedini sačuvani primjerak identificiran 1979. u Londonu. Njegova se prevoditeljska djelatnost spominje u Korizmenjaku (1508., pretisak Senj 1981), prijevodu s talijanskoga Caracciolove zbirke propovijedi Quadragesimale, a u jednom izvoru iz 1670. navodi se i kao prevoditelj Transita sv. Jerolima (1508).


Ostali podatci
Što pročitati?

F. Fancev: Prvi izgrađivači hrvatskog štamparstva. Grafička revija, 4(1926) 11–12, str. 226–229.

P. Runje: Senjski kulturni krug i senjska tiskara. Senjski zbornik, 35(2008), str. 91–114.

Iz arhive LZMK-a

A. Nazor: BEDRIČIĆ, SILVESTAR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 586-587.

Bedričić, Silvestar
Naslovna stranica Korizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi R. Caracciola, Senj, 17. listopada 1508., NSK, RIIA-8°-7

Glagoljaški tiskar i prevoditelj; suradnik Blaža Baromića u glagoljskoj tiskari u Senju, prvoj poznatoj tiskari na području Hrvatske.

Opći podatci
Ime
Silvestar
Prezime
Bedričić
Mjesto i datum rođenja
Senj
Mjesto i datum smrti
Senj, 11. 11. 1512.

Kategorije i područja
Kategorija