Područje: grafička tehnologija


Mesaroš, Franjo (Vinkovci, 6. XI. 1922 – Zagreb, 29. X. 1996), grafički inženjer, jedan od utemeljitelja Više grafičke škole (→ Grafički fakultet) u Zagrebu.…

Mosinger, Rudolf (Benedikt) (Varaždin, 27. II. 1865 – Beč, 9. X. 1918), fotograf i poduzetnik.

Godine 1885–87. boravio je u Beču, gdje je kod Josefa Szekelyja…

Novaković, Demeter (Novakovich, Demetter, Demetrije) (Pitomača, 1786 – Zagreb, IX. 1845), trgovac i dagerotipist, začetnik fotografije u Hrvatskoj.

Nakon što je izučio trgovački zanat u Ivanić-Gradu, došao je 1807.…

Paltašić, Andrija (Paltassich, Andrea; Andrea di Cattaro) (Kotor, oko 1450 – Venecija, oko 1500), tiskar i nakladnik; jedan od začetnika tiskarstva u Europi.

Podrijetlom iz kotorske trgovačke obitelji. Izučio je…

Pap, Klaudio (Zagreb, 20. III. 1963), elektrotehnički inženjer, stručnjak za računalnu grafiku.

Diplomirao je 1988. na Elektrotehničkom fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva; sv. 4) u Zagrebu, gdje…

Pavić, Milan (Daruvar, 31. I. 1914 – Zagreb, 13. X. 1986), fotograf, jedan od najznačajnijih hrvatskih fotografskih umjetnika.

  

Solana Pag, sredina XX. …

Prettner, Ivan Nepomuk (?, 1790 – Karlovac, 1856), tiskar i knjižar; vlasnik tiskare u Karlovcu, uz Gajevu najpoznatije tiskare u Hrvatskoj u doba hrvatskoga narodnog preporoda.

Potomak je njemačke plemićke…

Timet, Stjepan (Zagreb, 20. X. 1860 – Zagreb, 16. IV. 1909), političar; borac za poboljšanje socijalnog položaja tipografa potkraj XIX. st.

Po profesiji tipograf, započeo…

TOZ Penkala d. d. (Tvornica olovaka Zagreb), poduzeće za proizvodnju školskog i uredskoga pribora sa sjedištem u Zagrebu.

  

Drvene boje

Osnovano je 1937. pod nazivom L. …

Vjesnik d. d., tiskarsko-nakladničko poduzeće sa sjedištem u Zagrebu. Bavi se izdavanjem i tiskanjem novina i drugih tiskovina.

Osnovano je 1946. spajanjem dnevnoga lista Vjesnik (počeo izlaziti 1940. odlukom…

Vulpe, Milan (Dubrovnik, 22. II. 1918 – Zagreb, 21. X. 1990), slikar i grafički dizajner; jedan od začetnika grafičkoga dizajna u Hrvatskoj.

Diplomirao je 1943. na…