Objavljeno: .
Ažurirano: 11. studenoga 2021.

Kožičić Benja, Šimun (de Begna, Begnii, Begnio) (Zadar, oko 1460 – Zadar, III. 1536), biskup, pisac, prevoditelj i tiskar, osnivač glagoljske tiskare u Rijeci.

Školovao se vjerojatno u Zadru. Godine 1509–36. obnašao je dužnost modruškoga biskupa, a 1513–21. bio je upravitelj Senjske biskupije. Na Lateranskom saboru (1513–16) održao je dva govora u kojima je upozorio na teško stanje u Hrvatskoj zbog osmanskih provala, oba tiskana u Veneciji (Opustošena Hrvatska, 1530). Godine 1528., nakon pada Modruša pod osmansku vlast, prešao je u Vinodol, a 1529. u Rijeku, gdje je 1530. osnovao glagoljsku tiskaru. Grafičku opremu nabavio je u Veneciji, a u tiskari su mu pomagali talijanski majstori Bartolomej iz Brescie i Dominik. Do 1531. priredio je i glagoljicom tiskao najmanje šest liturgijskih knjiga u samo šest mjeseci: Psaltir, Oficij rimski, Misal hruacki, Knjižice krsta, Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov te Od bitija redovničkoga knjižice. Prikupio je zbirku povijesnih vrela Stari spomenici Ilirika, Dalmacije, gradova Solina i Splita i njihove crkve (Monumenta vetera Illyrici, Dalmatiae, Urbis et Ecclesiae Salonitanae ac Spalatensis). Od 1532. do smrti živio je u Zadru. U povodu 470. obljetnice tiskare 2002. snimljen je igrano-dokumentarni film Šimun Kožičić Benja (scenarij i režija Bernardin Modrić).


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Modrić: Šimun Benja Kožičić. Sušačka revija, 10(2002) 37, str. 107–111.

A. Nazor: Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u istraživanjima Petra Kolendića. Fluminensia, 24(2012) 1, str. 29–39.

Iz arhive LZMK-a

A. Nazor: KOŽIČIĆ BENJA, ŠIMUN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 838–841.

Kožičić Benja, Šimun
Naslovna stranica liturgijske knjige Misal hruacki, 1531., NSK, Zagreb

Biskup, pisac, prevoditelj i tiskar; osnivač glagoljske tiskare u Rijeci.

Opći podatci
Ime
Šimun
Prezime
Kožičić Benja (de Begna, Begnii, Begnio)
Mjesto i datum rođenja
Zadar, 1460.
Mjesto i datum smrti
Zadar, 03. 1536.

Kategorije i područja
Kategorija