Objavljeno: .
Ažurirano: 3. siječnja 2022.

Mikota, Miroslav (Zagreb, 4. III. 1967), grafičko-tehnološki inženjer, stručnjak za primijenjenu i umjetničku fotografiju.

Diplomirao je 1990. na → Grafičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je 2007. doktorirao disertacijom Studija sustava digitalne portretne fotografije (mentor → S. Bolanča). Na Fakultetu je zaposlen od 1990., od 2021. u zvanju izvanrednoga profesora. Ondje je osnovao Katedru za primijenjenu i umjetničku fotografiju, koje je voditelj bio 2011–15; od 2016. je prodekan za nastavu. Od 2020. predavač je i na Sveučilištu Sjever. Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa vezano je uz fotografiju, grafičku tehnologiju i grafičke komunikacije na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje predaje (Primijenjena fotografija, Umjetnička fotografija, Tehnike ispisa digitalne fotografije). Autor je i suautor više od stotinu znanstvenih i stručnih radova te autor knjige Kreacija fotografijom (2000). Od 2014. urednik je znanstvenoga časopisa → Acta graphica. Suradnik je Hrvatske enciklopedije (2001–09), Tehničkoga leksikona (2007) i Likovnoga leksikona (2014) LZ-a. Jedan je od pokretača i prvi predsjednik Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Grafičkoga fakulteta (AMAC GRF) od 2018. Svojim fotografijama ilustrirao je mnoge knjige, kataloge, kalendare, novine, časopise, plakate i mrežne stranice. Od 2021. član je suradnik HATZ-a.

Mikota, Miroslav
Grafički inženjer, stručnjak za primijenjenu i umjetničku fotografiju.

Opći podatci
Ime
Miroslav
Prezime
Mikota
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 04. 03. 1967.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija