Objavljeno: .
Ažurirano: 9. prosinca 2021.

Prettner, Ivan Nepomuk (?, 1790 – Karlovac, 1856), tiskar i knjižar, vlasnik tiskare u Karlovcu, uz Gajevu najpoznatije tiskare u Hrvatskoj u doba hrvatskoga narodnog preporoda.

Potomak je njemačke plemićke obitelji. U doba Napoleonovih ratova došao je u Karlovac kao izučeni tipograf. Ondje je 1821. osnovao tiskaru i knjigovežnicu, a 1830-ih i knjižaru. Posao je započeo na staroj francuskoj drvenoj preši; tiskao je knjige, kalendare i časopise na latinici, ćirilici i gotici, u kojima se često koristio ukrasnim linijama i vinjetama. U njegovoj su tiskari izdane neke od najvažnijih knjiga hrvatskoga narodnog preporoda: Almanah ilirski (1823) Đure Matije Šporera, Disertatia iliti razgovor darovan gospodi poklisarom (1832) Janka Draškovića, Hrvati Mađarom (1848) Ivana Mažuranića i dr. Pokrenuo je i objavljivao Karlstädter Schreib-Kalender (1826–84) i časopis Der Pilger (1841–47). Od 1841. imao je carsku povlasticu za tiskarsku i knjižarsku djelatnost. Nakon njegove smrti tiskaru je nakratko vodio sin Dragutin, a potom brat Adolf Gustav. Tiskara je prestala s radom 1890.

Naslovna stranica Disertatia iliti razgovor darovan gospodi poklisarom zakonskim i buduchjem zakonotvorzem kraljevinah nasih J. Draškovića, U Karlovzu: pritiskano slovima Joanna Nep. Prettnera, 1832., NSK, RIID-8°-252 b

Naslovna stranica Hèrvati Madjarom I. Mažuranića, Karlovac, 1848., NSK, 151.513

Ostali podatci
Što pročitati?

I. Anić: Tiskarstvo, knjižare, knjižničarstvo i novinstvo kao nositelji »baklje kulture« grada Karlovca u XIX. st. Svjetlo, (2015) 3–4, str. 48–53.

Prettner, Ivan Nepomuk
Naslovnica Almanaha ilirskoga Đure Matije Šporera, 1823.

Tiskar i knjižar.

Opći podatci
Ime
Ivan Nepomuk
Prezime
Prettner
Mjesto i datum rođenja
1790.
Mjesto i datum smrti
Karlovac, 1856.

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje