Objavljeno: .
Ažurirano: 11. studenoga 2021.

Paltašić, Andrija (Paltassich, Andrea; Andrea di Cattaro) (Kotor, oko 1450 – Venecija, oko 1500), tiskar i nakladnik, jedan od začetnika tiskarstva u Europi.

Podrijetlom iz kotorske trgovačke obitelji. Izučio je tiskarstvo u Italiji, djelovao je u Veneciji 1477–99. Tiskao je djela grčkih i rimskih klasika, humanista, povjesničara i leksikografa, uglavnom na latinskom jeziku. Za potrebe studenata tiskao je Codex Iustinianus (osam svezaka, 1490–92), Expositio in artem veterem Porphyrii et Aristotelis (1492) engleskoga filozofa Waltera Burleigha i dr. Dva izdanja namijenjena širemu čitateljskom krugu tiskao je na talijanskome – Legenda aurea (1482) i Biblia (1484). Zajedno s → Dobrićem Dobrićevićem objavio je izbor iz djela Lucija Firmijana Laktancija De divinis institutionibus adversus gentes (1478). Rabio je 22 tipa različitih slova (šest romanskih, deset gotičkih i šest grčkih). U Hrvatskoj je sačuvano više od 30 primjeraka njegovih izdanja. Po svojemu estetskom izgledu Paltašićeva djela pripadaju najuspjelijim uzorcima ranoga mletačkog tiskarstva.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Milošević: Andrija Paltašić Kotoranin. Cetinje, 1994.

M. Pelc: Tiskani časoslovi Andrije Paltašića i Dobrića Dobrićevića (Boninus de Boninis) i njihova likovna oprema. Slovo, (2020) 70, str. 47–75.

Paltašić, Andrija
Stranica iz djela Catulli Carmina cum comm... Catullusa Gaiusa Valeriusa, Venetiis, 1487., 1488., list 2a, NSK, RI-4°-24

Tiskar i nakladnik; jedan od začetnika tiskarstva u Europi.

Opći podatci
Ime
Andrija (Andrea, Andrea di Cattaro)
Prezime
Paltašić (Paltassich)
Mjesto i datum rođenja
Kotor (Crna Gora), 1450.
Mjesto i datum smrti
Venecija (Italija), 1500.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje