Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2021.

Albrecht, Dragutin (Carl) (Gera, Njemačka, 23. VII. 1824 – Zagreb, 26. II. 1887), litograf i tiskar, osnivač prvoga litografskog zavoda (radionice) u Zagrebu.

Litografski i tiskarski zanat izučio je u rodnome gradu, a rad je započeo u radionici budućega tasta Josipa Platzera u Varaždinu 1843. Dobivši u miraz litografsku prešu, došao je 1851. u Zagreb i osnovao prvi litografski zavod, a 1857. i tiskaru. Godine 1865. kupio je s Hinkom Fiedlerom knjižaru Lavoslava Župana, a 1874. ostatak tiskare Ljudevita Gaja, koji je kao poseban odjel bio pohranjen u njegovu poduzeću. Izrađivao je diplome, reklamne objave, trgovačke vinjete, kazališne plakate, vedute, portrete, ilustracije za prirodoznanstvena i povijesna djela, a preciznom izvedbom ističu se planovi grada Zagreba iz 1864., 1878. i 1889. Tiskanje izdanja JAZU-a bilo mu je povjereno 1876. Izdavao je periodične publikacije Domobran (1864–66), Književnik (1864–66), Svijet (1866), Hrvat (1868–69), Vijenac (1869–71) i dr. Iz njegove tiskare izišlo je više djela važnih za opremu knjige, među ostalima luksuzno izdanje Mažuranićeva spjeva Smrt Smail-age Čengića (1876). Nakon Albrechtove smrti tiskaru su vodili njegova supruga Franjica, sin Dragutin i tiskar Dragutin Hauptfeld; potom je mijenjala zakupnike i vlasnike, a s radom je prestala 1947. Knjigotiskarsku vještinu Albrecht je u svoje doba doveo do vrhunca.

Naslovnica luksuznog izdanja Mažuranićeva spjeva, 1876.

Ilustracija Agovanje V. Katzlera iz luksuznog izdanja Mažuranićeva spjeva Smrt Smail-age Čengijića, 1876.

Ostali podatci
Što pročitati?

E. Molinari, D. Metzner: Počeci i razvitak litografije u Jugoslaviji. Grafička revija, 10(1932–36) 3, str. 68–79.

J. Keimel: Spomen-knjiga o djelovanju tipografske odnosno grafičke organizacije u Zagrebu. Zagreb, 1940.

Mrežne poveznice

Nacionalni arhivski informacijski sustav,  Albrecht, Dragutin (Carl)

Iz arhive LZMK-a

O. Maruševski: ALBRECHT, DRAGUTIN (CARL). Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 68-69.

Albrecht, Dragutin (Carl)

Litograf i tiskar; osnivač prvoga hrvatskog litografskog zavoda.

Opći podatci
Ime
Dragutin (Carl)
Prezime
Albrecht
Mjesto i datum rođenja
Gera (Njemačka), 23. 07. 1824.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 26. 02. 1887.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Uže područje