Objavljeno: .
Ažurirano: 20. rujna 2021.

Figurić, Mladen Stjepan (Zagreb, 25. IV. 1943), drvnotehnološki inženjer, stručnjak za organizaciju proizvodnje i ekonomiku u drvnoj industriji i šumarstvu.

Diplomirao je na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu 1966., gdje je doktorirao 1977. disertacijom Režimi rada i operativna vremena kod strojne obrade u proizvodnji namještaja (mentor → R. Benić). Radio je kao tehnolog i upravitelj tvornice stolica DIP-a Zagorje u Krapini, a od 1971. na Odsjeku za tehnološku organizaciju Instituta za drvo u Zagrebu. Od 1978. zaposlen je na Šumarskome fakultetu u Zagrebu, od 1987. kao redoviti profesor; umirovljen je 2008. Predavao je kolegije Organizacija proizvodnje, Planiranje i obračun proizvodnje, Ekonomika šumarstva. Bio je predstojnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (1983–88) te osnivač i predstojnik Zavoda za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji (1991–2008), prodekan Drvnotehnološkog odsjeka (1990–92. i 1994–96), te dekan Fakulteta (1992–94., 1996–98. i 2004–06).

Povezujući znanost i struku, bavi se studijem i mjerenjem rada, vođenjem i optimizacijom režima proizvodnje u drvnoj industriji te ekonomikom obnovljivih prirodnih resursa. Autor je mnogobrojnih znanstvenih i stručnih radova te knjiga, među kojima se ističu Izgradnja sistema raspodjele osobnih dohodaka u organizaciji udruženog rada (s J. Mikulićem i V. Winter, 1981), Dohodak i raspodjela osobnih dohodaka (s I. Palčićem i J. Vujovićem, 1986), Organizacija rada u drvnoj industriji (1987), Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji (1989), Osnove ekonomike proizvodnje u šumarstvu i preradi drva I (1994), Osnove gospodarenja (1995), Uvod u ekonomiku šumskih resursa (1996), Proizvodni i poslovni procesi u preradi drva i proizvodnji namještaja (2000), Menadžment troškova u drvnotehnološkim procesima (2003), Sustav vrijednosti i izlazak iz krize (s M. Mikulićem, 2003), Teorija industrijske proizvodnje (2008). Član je HATZ-a i Akademije šumarskih znanosti. Počasni je doktor znanosti na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu (Slovačka) iz područja industrijske ekonomike (2000).


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Lukić: Prof. dr. sc. Mladenu Figuriću dodijeljen počasni doktorat Tehničkog univerziteta u Zvolenu. Šumarski list, 134(2000) 9–10, str. 563–565.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Figurić, Mladen Stjepan

Iz arhive LZMK-a

O. Piškorić: FIGURIĆ, MLADEN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 204.

Figurić, Mladen Stjepan

Drvnotehnološki inženjer, stručnjak za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji.

Opći podatci
Ime
Mladen Stjepan
Prezime
Figurić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 04. 1943.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje