Objavljeno: .
Ažurirano: 19. svibnja 2022.

Bilokalnik – IPA d. d., industrija papirne ambalaže, osnovana u Koprivnici 1957. kao Šumsko-industrijsko poduzeće Bilo-Kalnik. Od 1958. obuhvaćalo je pilanu u Koprivničkim Bregima (osnovana 1919. kao Prva podravska parna pilana, nakon nacionalizacije 1948. Udarnik). Od 1960. i prestanka djelatnosti iskorištavanja šuma poslovalo je pod imenom Drvnoindustrijsko poduzeće (DIP) Bilo-Kalnik. Godine 1961. pilana je preseljena u Koprivnicu, s radom je započela novoizgrađena tvornica stolarskih (panel) ploča, te je poduzeću pripojeno stolarsko poduzeće Orah iz Koprivnice. Tvornica panel-ploča rekonstruirana je 1968., 1973. izgrađena je suvremena tvornica vrata; iste je godine u Đurđevcu započela raditi novoizgrađena pilana, a 1976. i tvornica masivnog namještaja.

Tvornička zgrada

Od 1964. počela se razvijati djelatnost proizvodnje ambalaže od valovitoga kartona, a poduzeće je promijenilo ime u Kombinat Bilo-Kalnik (od 1972. RO Bilo-Kalnik, od 1978. SOUR Bilokalnik). Od 1970. tvornica je prva u zemlji proizvodila i podloške za jaja po tehnologiji danskoga poduzeća Hartmann s kojim je ušla u partnerski odnos; 1976. dodana je druga linija za proizvodnju podložaka, a 1979. izgrađena je nova tvornica podložaka. Iste je godine izgrađena tvornica papirnatih vreća u obližnjim Borovljanima. Od 1970-ih poduzeće je proširilo djelatnost na industriju građevnog materijala, tj. eksploataciju šljunka (1975) i opekarsku proizvodnju (1979).

Nakon vala udruživanja s kraja 1970-ih, sredinom 1980-ih SOUR Bilokalnik sastojao se od RO Prerada drva (pilane u Koprivnici, Đurđevcu i Pitomači, finalna drvna proizvodnja u pogonima Javor u Križevcima, Gaj u Pitomači, I. Breko u Đurđevcu, Tvornica interijera i furnirnica u Koprivnici), RO Industrija papirne ambalaže (pogoni za proizvodnju ambalaže za prehrambene artikle Hartmann i proizvodnju ambalaže od valovitoga kartona u Koprivnici, ambalaže od stiropora i plastike u Glogovcu te papirnatih vrećica u Borovljanima), RO Koprivnički ugljenokopi i RO Građevna industrija (Šljunčara Botovo i Ciglana 7. studenoga 1943. u Koprivnici). Godine 1985. u poduzeću je bilo zaposleno 3700 radnika, a potkraj 1991. 2250.

Nakon pretvorbe 1992. poduzeće je djelovalo pod imenom Bilokalnik Holding d. d. (od 1995. Bilokalnik papirna, drvna i građevinska industrija d. d.) te upravljalo s više društava u području industrije papirnate ambalaže, drvne industrije, industrije građevnog materijala i uslužnih djelatnosti. Nakon niza organizacijskih i vlasničkih promjena, 2006. su konačno izdvojena društva Bilokalnik – Drvo (likvidirano 2019) i Bilokalnik – IGMA (Industrija građevnog materijala; danas u vlasništvu Našicecementa kao IGMA d. o. o.), dok je preostali dio formirao jedinstveni poslovni subjekt Bilokalnik – IPA industrija papirne ambalaže d. d. To je društvo 2010. postalo dijelom Belišće grupe (→ Belišće) u većinskom vlasništvu bečkog Duropacka, od 2015. britanske kompanije DS Smith. Danas proizvodi ambalažu od valovitoga kartona, a zapošljava približno 170 radnika.

Među poduzeća koja su se u međuvremenu osamostalila te i dalje nastavljaju proizvodnju spadaju Grafičar tvornica vreća i tiskarnica d. o. o. iz Borovljana (u sastavu Grafičar grupe iz Ludbrega) i Hartmann papirna ambalaža d. o. o. iz Koprivnice.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Bukovčan, L. Šabarić: Važnost drvne industrije i šumarstva u Podravini. Podravski zvornik, 6(1980), str. 126–133.

D. Feletar: SOUR Bilokalnik 1960. – 1980. Koprivnica, 1980.

E. Vilček: Članovi šumarskog društva Zagreb u industriji Bilokalnik i u šumi Repaš. Šumarski list, 110(1986) 9–10, str. 492–496.

Mrežne poveznice
Bilokalnik – IPA d. d.

Industrija papirne ambalaže, osnovana u Koprivnici 1957.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Koprivnica
Godina osnutka
1957.
Prijašnji nazivi

Šumsko-industrijsko poduzeće Bilo-Kalnik (1957-60)

Drvnoindustrijsko poduzeće (DIP) Bilo-Kalnik (1960-64)

Kombinat Bilo-Kalnik (1964-72)

Bilo-Kalnik (1972-78)

Bilokalnik (1978-91)

Bilokalnik Holding (1991-95)

Bilokalnik (1995-2006)

Bilokalnik - IPA (od 2006)

Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje