Objavljeno: .
Ažurirano: 10. lipnja 2021.

Grbac, Ivica (Stara Sušica, 4. II. 1955), drvnoindustrijski inženjer, stručnjak za dizajn, konstrukciju i kvalitetu namještaja.

Diplomirao je 1978. na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1988. disertacijom Istraživanje kvalitete ležaja i poboljšanje njegove konstrukcije (komentori B. Ljuljka i V. Dürrigl). Nakon završetka studija nakratko je radio u drvnoindustrijskim poduzećima Radin u Ravnoj Gori i DI Vrbovsko, a od 1978. bio je zaposlen na Šumarskome fakultetu u Zagrebu, od 1998. kao redoviti profesor; umirovljen je 2020. Predavao je kolegije Konstrukcije proizvoda od drva II–III, Namještaj i zdravlje, Metodologija industrijskog oblikovanja namještaja, Namještaj i opremanje prostora. Bio je voditelj Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj te predstojnik Zavoda za namještaj i drvne proizvode (2002–20), prodekan (1996–2000) i dekan Fakulteta (2000–02).

Znanstveno i stručno bavi se dizajnom, konstrukcijom i kvalitetom namještaja te interdisciplinarnom problematikom zdravog i odmornog sjedenja i spavanja u područjima namještaja i medicine. Autor je udžbenika i sveučilišnih priručnika Ojastučeni namještaj (sa Ž. Ivelićem, 2005), Krevet i zdravlje (2006), Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva (s D. Domljan, V. Jirouš Rajković, Z. Vlaovićem, V. Živkovićem, I. Župčićem, 2015), te inovacije Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja, kojim je stekao više priznanja u zemlji i inozemstvu. Član je HATZ-a (od 2004) te član i dopredsjednik Akademije šumarskih znanosti. Dobitnik je Nagrade HAZU-a za 2006. Od 2020. je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Grbac Ivica

Grbac, Ivica

Drvnoindustrijski inženjer, stručnjak za dizajn, konstrukciju i kvalitetu namještaja.

Opći podatci
Ime
Ivica
Prezime
Grbac
Mjesto i datum rođenja
Stara Sušica kraj Ravne Gore, 04. 02. 1955.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
Nagrada HAZU

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje