Objavljeno: .
Ažurirano: 27. svibnja 2022.

Flögl, Stanko (Zagreb, 23. IX. 1885 – Zagreb, 6. V. 1975), građevinski inženjer, stručnjak za šumske prometnice i građevnu mehaniku.

Diplomirao je građevinarstvo u Budimpešti 1908. Nakon završetka studija radio je na reambulaciji željezničke pruge uz jezero Balaton u Mađarskoj, te na trasiranju željezničke pruge Ogulin–Knin, a potom se zaposlio u državnoj službi i radio na području Hrvatske. U razdoblju 1923–29. bio je honorarni docent za kolegij Građevna mehanika na Tehničkoj visokoj školi (od 1926. → Tehnički fakultet u Zagrebu; sv. 4). Od 1926. radio je kao profesor i znanstveni suradnik na Gospodarsko-šumarskom fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu. Na tom je fakultetu predavao kolegij Šumske komunikacije te bio dekan 1936–37. i 1944–45. Znanstveno i praktično bavio se projektiranjem i gradnjom cesta, željeznica, mostova, žičara, armiranobetonskih konstrukcija i zgrada, a napose šumskih prometnica i specijalnih šumskih transportnih sredstava poput putoklizina. Autor je više znanstvenih i stručnih radova, te knjiga, udžbenika i skripta, među kojima se ističu Građevna mehanika (1931), Šumska prometna sretstva (1933), Osnovna građevna mehanika (1947), Gradnja mostova na šumskim putovima i prugama (1950), Gradnja šumskih putova i pruga (1955). Bio je suradnik na IV. svesku Hrvatske enciklopedije (1942).


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Lovrić: In memoriam. Prof. ing. Stanko Flögl. Šumarski list, 99(1975) 7–10, 395–396.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Flögl, Stanko

Iz arhive LZMK-a

S. Bertović: FLÖGL, STANKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 301.

Flögl, Stanko
Građevinski inženjer, stručnjak za šumske prometnice i građevnu mehaniku.

Opći podatci
Ime
Stanko
Prezime
Flögl
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 23. 09. 1885.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 05. 1975.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje