Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Krpan, Juraj (Sveti Rok, 8. V. 1914 – Zagreb, 22. IX. 1969), šumarski inženjer, drvnotehnološki stručnjak.

Diplomirao je 1938. na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1954. disertacijom Istraživanja točke zasićenosti vlakanaca važnijih domaćih vrsta drveta (mentor → A. Ugrenović). Nakon završetka studija radio je u šumarijama Belje, Udbina i Krasno; tijekom II. svj. rata službovao je u Beogradu, a od 1946. obnašao je više funkcije u Šumariji u Novoj Rači kraj Bjelovara, Ministarstvu šumarstva NR Hrvatske u Zagrebu, Tvornici ukočenog drva Rade Šupić u Rijeci te u Glavnoj direkciji finalnih proizvoda Ministarstva drvne industrije NR Hrvatske u Zagrebu. Od 1950. bio je zaposlen na matičnome fakultetu u Zagrebu, od 1961. kao redoviti profesor. Na Drvno-industrijskom odsjeku Fakulteta predavao je kolegije Mehanička prerada drva II, Industrija furnira i ploča, Sušenje i parenje drveta, Specijalni proizvodi od drva i Hidrotermička obrada drva. Bio je prvi predstojnik Zavoda za mehaničku preradu drva (1959) te Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (1967), prodekan Drvno-industrijskog odjela (1962–64) i dekan Fakulteta (1966–68). Bavio se hidrotermičkom obradbom drva i tehnologijom furnira i ploča. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova, knjige Furniri i šperovano drvo (1951), Sušenje i parenje drva (1958), Tehnologija furnira i ploča (1971); bio je urednik Drvno-industrijskoga priručnika (s I. Horvatom, 1967) te suradnik Šumarske enciklopedije (1959., 1963) i Tehničke enciklopedije (1969) LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Horvat: Prof. Dr. Juraj Krpan (1914–1969). Šumarski list, 93(1969) 11–12, str. 418–421.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo – imenik šumara, Krpan, Juraj

Iz arhive LZMK-a

H. Jakovac: KRPAN, JURAJ. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 219.

Krpan, Juraj
Šumarski inženjer, drvnotehnološki stručnjak.

Opći podatci
Ime
Juraj
Prezime
Krpan
Mjesto i datum rođenja
Sveti Rok, 08. 05. 1914.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 09. 1969.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje