Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2021.

Jirouš-Rajković, Vlatka (Virovitica, 27. I. 1963), drvnoindustrijska inženjerka, stručnjakinja za finalnu i površinsku obradbu drva.

Diplomirala je 1986. na Drvnotehnološkom odjelu Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirala 1998. disertacijom Prilog istraživanjima trajnosti prevlaka na drvu (mentor → B. Ljuljka). Od 1987. zaposlena je na Fakultetu, od 2008. kao redovita profesorica. Predaje kolegije Površinska obrada drva, Tehnološki procesi površinske obrade drva, Površinska obrada proizvoda od drva, Proizvodnja namještaja II, Modifikacija i postojanost površine drva. Voditeljica je diplomskoga studija Oblikovanje proizvoda od drva (2005–12), te Laboratorija za ispitivanje namještaja i dijelova za namještaj i predstojnica Zavoda za namještaj i drvne proizvode (od 2020). Bavi se finalnom i površinskom obradbom drva, napose problematikom brušenja, interakcijom sustava lak-drvo te činiteljima koji utječu na trajnost tog sustava i njegova estetska svojstva. Također istražuje kvalitetu površinske obradbe i metode njezina ispitivanja te metode modifikacije površine drva i njihov utjecaj na kvalitetu površinske obradbe. Autorica je knjiga Osnove površinske obradbe drva (s B. Ljuljkom, 2006) i Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva I (s D. Domljan, I. Grpcem, Z. Vlaovićem, V. Živkovićem i I. Župčićem, 2015). Redovita je članica HATZ-a od 2018.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Jirouš-Rajković, Vlatka

Jirouš-Rajković, Vlatka
Drvnoindustrijska inženjerka, stručnjakinja za finalnu i površinsku obradbu drva.

Opći podatci
Ime
Vlatka
Prezime
Jirouš-Rajković
Mjesto i datum rođenja
Virovitica, 27. 01. 1963.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje