Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Sever, Stanislav (Sveti Križ Začretje, 5. II. 1935 – Zagreb, 8. VIII. 2020), inženjer drvne industrije i strojarstva, stručnjak za mehanizaciju šumarstva.

Diplomirao je 1959. na Drvnoindustrijskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) i na Strojarskom odjelu Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; sv. 1) u Zagrebu. Doktorirao je 1980. na Šumarskome fakultetu u Zagrebu disertacijom Istraživanje nekih eksploatacijskih parametara traktora kod privlačenja drva (mentor → R. Benić). Na tom je fakultetu bio zaposlen od 1960., kao redoviti profesor od 1987; umirovljen je 2000. Predavao je kolegije Mehanizacija šumarstva, Nacrtna geometrija, Tehničko crtanje, Osnove strojarstva, Transport u drvnoj industriji, Rukovanje materijalom; bio je predstojnik Katedre za strojarstvo (1984–95). Predavao je i na Šumarskome fakultetu u Sarajevu (1981–90), te bio pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH i ravnatelj Uprave za šumarstvo i lovstvo (1997–98). Bavio se mehanizacijom šumarstva, traktorima za izvlačenje trupaca, sustavima terenskih vozila, morfološkom analizom, mjeriteljstvom, tehničkom terminologijom. Bio je glavni urednik časopisa Mehanizacija šumarstva (→ Nova mehanizacija šumarstva; 1991–2004). Član je HATZ-a (od 1998) i dobitnik Godišnje nagrade »Rikard Podhorsky« (2004) te član Akademije šumarskih znanosti (od 1997). Dobitnik je odlikovanja Red Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu (1998).


Ostali podatci
Što pročitati?

Sveučilišna šumarska nastava u Hrvatskoj 1898–1998. III. Zagreb, 1998., str. 182–187.

M. Šušnjar: Prof. dr. sc. Stanislav Sever. In memoriam. Nova mehanizacija šumarstva, 41(2020) 1, str. 85–86.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo – imenik šumara, Sever, Stanislav

Sever, Stanislav
Inženjer drvne industrije i strojarstva, stručnjak za mehanizaciju šumarstva.

Opći podatci
Ime
Stanislav
Prezime
Sever
Mjesto i datum rođenja
Sveti Križ Začretje, 05. 02. 1935.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 08. 08. 2020.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje