Objavljeno: .
Ažurirano: 14. listopada 2021.

Institut za drvo, institucija za znanstveno i stručno unapređenje drvne industrije osnovana 1949. u Zagrebu pri Ministarstvu drvne industrije SFRJ kao Institut za drvno-industrijska istraživanja. Institut je prestao s radom 1991.

Po modelu sličnih institucija u razvijenim zemljama, Institut je osnovan kako bi se na temelju vlastitih istraživanja postigla viša znanstvena i stručna razina područja eksploatacije šuma te preradbe i primjene drva. Početne aktivnosti obuhvaćale su istraživanje i usavršavanje uporabe strojeva i opreme (od eksploatacije šuma do proizvodnje finalnih proizvoda), projektiranje novih postrojenja, provođenje tehničkih ispitivanja, unapređenje kvalitete proizvoda i procesa, organizaciju laboratorija i radionica, organizaciju znanstvenog i stručnoga rada te suradnju s obrazovnim, znanstvenim i stručnim institucijama. Institut je u početku djelovao u četiri odjela: za eksploataciju šuma, strojarstvo, mehaničku i kemijsku preradbu drva te za publikacije. Početne su mogućnosti bile vrlo skromne, pa je iznimno značajna bila donacija Organizacije za hranu i agrikulturu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organisation of United Nations) kojom je Institutu dodijeljena oprema za ispitivanje mehaničkih svojstava drva, dvije sušionice i dva cilindra za impregnaciju. U Institutu je tada bilo zaposleno 11 inženjera, osam tehničara te sedam osoba kao pomoćno osoblje. U razdoblju 1952–67. Institut je bio izdavač časopisa → Drvna industrija (od 1967. suizdavač sa zagrebačkim Šumarskim fakultetom i Exportdrvom).

Od 1960. djelovao je u 12 specijalističkih odjela, čime su proširene njegove djelatnosti. Institut se od tada bavio i hidrotermičkom obradbom drva, furnirima i pločama, namještajem, građevinskom stolarijom i drvenim konstrukcijama, kao i ekonomikom i organizacijom drvne industrije te usavršavanjem stručnih kadrova. Godine 1963. ime je promijenjeno u Institut za drvo Zagreb, smanjena je organizacijska struktura te je djelovao u sedam odjela: Pilanska prerada, Energetika i strojarstvo, Kemijska prerada i zaštita drva, Furniri i ploče, Finalna prerada, Ekonomika i organizacija te Publikacije.

Od 1967. Institut je djelovao kao samostalno poduzeće kojega su osnivači bili Šumarski fakultet u Zagrebu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) te 11 tada najvećih hrvatskih drvnoindustrijskih poduzeća. Obuhvaćao je osam odjela (za pilansku te hidrotermičku preradbu, furnire i ploče, finalnu proizvodnju, kemiju, tehnološku organizaciju, ekonomiku te za dokumentacije i publikacije) i tri laboratorija (mehaničko-tehnološki, kemijski te laboratorij za ispitivanje površinske obradbe drva i ploča). Ubrzo je, kao deveti odjel, osnovana i laboratorijska proizvodnja ploča iverica. Između Instituta i osnivača odvijala se snažna tehnička i istraživačka suradnja: zajedničke ekspertize te ispitivanja i kontrola svojstava drva i proizvoda, organizacija i provođenje znanstvenoga rada te primjena i provođenje istoga u gospodarstvu, realizacija tehničkih, tehnoloških i ekonomskih studija i projekata za drvnu industriju, kao i usavršavanje znanstvenog i stručnoga kadra. Zbog promjene zakonskih propisa (promjene Ustava SFRJ 1974), Institut postaje dijelom OOUR-a za primjenu znanosti i unapređenje društvenih djelatnosti, što je negativno utjecalo na njegovo djelovanje. Godine 1983. osnovan je još jedan odjel, za znanstveni rad.

Institut je 1987., uz zadržavanje iste djelatnosti, pozicije i uloge, preoblikovan u Tehnički centar za drvo Zagreb (TCD). Aktivnosti su tada putem 21 specijalističke usluge bile posebno usmjerene na kontrolu kvalitete, projektantske i savjetodavne aktivnosti te druge usluge drvnoj industriji, uz snažne znanstveno-istraživačke programe. Suradnja je u dotadašnjih 50-ak godina postojanja, razmjenom stručnjaka, predavanjima, specijalizacijom te zajedničkim publiciranjem ostvarena s mnogim inozemnim institutima, a biblioteku TCD-a činilo je više od 3200 knjiga i brošura te oko 900 stručnih elaborata i studija. U sljedećem je razdoblju došlo do proširenja djelatnosti i kadrovskih kapaciteta, unapređenja laboratorijskih kapaciteta te do uvođenja informatičke tehnologije. Na temelju literature, istraživanja i prikupljenih podataka razvijene su snažne baze podataka.

Zbog političkih promjena u Hrvatskoj i svijetu 1990-ih, u TCD-u je došlo do promjena vlasničkih odnosa te je rad ubrzo zaustavljen. Dio laboratorijske opreme i literature prenesen je na Fakultet, a prijenos ovlaštenja za atestiranja i slično nije ostvaren.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Gregić: Dvadesetpet godina razvoja Instituta za drvo u Zagrebu. Drvna industrija, 25(11–12) 1974, str. 281–286.

S. Petrović: Razvoj Instituta za drvo i njegova uloga u razvoju drvne industrije. Drvna industrija, 35(9–10) 1984, str. 201–207.

M. Gornik: Razvoj Tehničkog centra za drvo (Instituta za drvo) Zagreb i njegovo značenje za tehnologiju i primjenu drva. Drvna industrija, 41(7–8) 1990, str. 121–128.

Institut za drvo
Naslovnica spomenice objavljene u povodu 25. obljetnice osnutka Instituta za drvo, 1974., Digitalna biblioteka Hrvatskoga šumarskog društva

Institucija za znanstveno i stručno unapređenje drvne industrije.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1949.
Godina prestanka rada
1991.
Prijašnji nazivi

Institut za drvnoindustrijska istraživanja (1949–63)

Institut za drvo Zagreb (1963–87)

Tehnički centar za drvo Zagreb (1987–91)

Povezane osobe
Povezani časopisi
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje