Objavljeno: .
Ažurirano: 2. lipnja 2022.

Jambreković, Vladimir (Bjelovar, 14. V. 1962), drvnoindustrijski inženjer, stručnjak za tehnologije ploča od usitnjenog drva.

Diplomirao je 1991. na Drvnotehnološkom odjelu Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 2000. disertacijom Utjecaj modifikacije karbamid-formaldehidnih smola lignosulfonatima na svojstva ploča iverica (mentor V. Bruči). Na Fakultetu radi od 1992., kao redoviti profesor od 2013. Predaje kolegije Ploče od usitnjenog drva, Pločasti materijali, Tehnologija ploča od usitnjenog drva, Tehnologija drvnih vlakana i papira, Drvno-plastični kompoziti. Suosnivač je (1992) i voditelj (od 2000) Laboratorija za drvne ploče, pročelnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji (2002–05), predstojnik Zavoda za tehnologije materijala (od 2005), osnivač specijalističkog studija Tehnologije drvnih materijala (2007) i njegov voditelj (2007–14), prodekan Drvnotehnološkog odsjeka (2008–14) i dekan Fakulteta (2014–18). Bio je gostujući profesor na Fakultetu za dizajn i tehnologije namještaja i interijera u Skoplju (2014–16). Znanstveno i stručno bavi se tehnologijama kompozitnih materijala od usitnjenog drva, te je autor djela Određivanje formaldehida iz drvnih pločastih materijala perforatorskom metodom (s V. Bručijem, Z. Janovićem, M. Brezovićem, 1994), Ploče iverice i vlaknatice (s V. Bručijem, 1996), Drvne ploče i emisija formaldehida (2004), Ustrojstvo sustava primjene međunarodnog fitosanitarnog standarda ISPM 15 (2007). Predsjednik je razreda inženjera drvne tehnologije → Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (2014–18), te suosnivač i predsjednik → Udruge inženjera drvne tehnologije (od 2015). Redoviti je član Akademije šumarskih znanosti (od 2021) i redoviti član HATZ-a (od 2018).


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo- imenik šumara, Jambreković, Vladimir

Jambreković, Vladimir

Drvnoindustrijski inženjer, stručnjak za tehnologije ploča od usitnjenog drva.

Opći podatci

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje