Objavljeno: .
Ažurirano: 7. listopada 2021.

Hamm, Đuro (Petrinja, 23. II. 1914 – Zagreb, 7. XII. 1993), elektrotehnički inženjer, stručnjak za energetiku, mehanizaciju i automatizaciju drvne industrije.

Diplomirao je 1940. na elektrotehničkom smjeru Strojarskog odsjeka → Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (sv. 4). Radio je u Banovinskom električnom poduzeću (1940–41), u šumskom poduzeću u Belišću (1941–47) (→ Belišće), Glavnoj direkciji drvne industrije u Ministarstvu drvne industrije NRH (1947–50); bio je docent Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu (1950–53) i referent za energetiku i strojarstvo u Institutu za drvno-industrijska istraživanja (→ Institut za drvo) u Zagrebu (1953–55). Od 1955. bio je zaposlen na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, od 1972. kao redoviti profesor; umirovljen je 1984. Predavao je kolegije Radni strojevi za drvo, Strojevi za transport i dizala, Elektrotehnika, Opće strojarstvo, Šumarsko strojarstvo. Bio je predstojnik Katedre za strojarstvo (1955–84), te prodekan Drvnoindustrijskog odjela Fakulteta (1966–68). Autor je više znanstvenih i stručnih radova, projekata drvnoindustrijskih postrojenja te skripta Opće i šumsko mašinstvo (1952) i Opće strojarstvo (1966). Bio je suradnik oba izdanja Šumarske enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Dipl. ing. Đuro Hamm (1914–1993). Drvna industrija, 44(1993) 3, str. 83–84.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Hamm, Đuro

Iz arhive LZMK-a

HAMM, ĐURO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 414.

Hamm, Đuro

Inženjer elektrotehnike, stručnjak za energetiku, mehanizaciju i automatizaciju drvne industrije.

Opći podatci
Ime
Đuro
Prezime
Hamm
Mjesto i datum rođenja
Petrinja, 23. 02. 1914.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 07. 12. 1993.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje