Objavljeno: .
Ažurirano: 15. veljače 2022.

Špoljarić, Zvonimir (Zagreb, 20. II. 1911 – Mali Lošinj, 25. VIII. 1983), šumarski inženjer, stručnjak za anatomiju drva.

Diplomirao je 1937. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1948. disertacijom Anatomska i polenanalitska istraživanja nekih lignita sjeverne Hrvatske (mentor → I. Pevalek). Specijalizirao se u Engleskoj 1952–53. pod mentorstvom uglednih znanstvenika s područja strukture drva Z. J. Rendlea i L. Chalka. Na Fakultetu je radio od 1935. kao dnevničar u Zavodu za fitopatologiju, od 1939. kao asistent, a od 1963. kao redoviti profesor; umirovljen je 1977. Predavao je kolegije Anatomija drva i Zaštita drva. Bio je osnivač i predstojnik Zavoda za anatomiju i zaštitu drva (1948–77), predstojnik Zavoda za šumske pokuse (1955–59), prvi prodekan osamostaljenoga Šumarskoga fakulteta (1959–60) i njegov dekan (1968–70). Utemeljio je prvu ksiloteku na Balkanu. U domaću je znanost o drvu uveo mogućnost identifikacije drva temeljenu na anatomskim svojstvima drva. Autor je većega broja znanstvenih i stručnih radova te djela Ključ za određivanje važnijih domaćih vrsta drva po karakteristikama poprečnog presjeka (1957), Multilingual Glossary of Terms Used in Wood Anatomy (1964), Anatomija drva (1964), Višejezični rječnik stručnih izraza u anatomiji drva (s B. Petrićem i V. Šćukanecom, 1969). Bio je glavni urednik časopisa → Glasnik za šumske pokuse (1957–60) i suradnik Šumarske enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo – imenik šumara, Špoljarić, Zvonimir

Špoljarić, Zvonimir
Naslovnica knjige Multilingual Glossary of Terms Used in Wood Anatomy Z. Špoljarića, 1964., Digitalna biblioteka Hrvatskoga šumarskog društva

Šumarski inženjer, stručnjak za anatomiju drva.

Opći podatci
Ime
Zvonimir
Prezime
Špoljarić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 20. 02. 2011.
Mjesto i datum smrti
Mali Lošinj, 25. 08. 1983.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje