Objavljeno: .
Ažurirano: 21. rujna 2021.

Franjić, Jozo (Musić kraj Đakova, 7. I. 1966), šumarski inženjer, stručnjak za šumarsku botaniku.

U Zagrebu je diplomirao 1990. na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije), a doktorirao 1996. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu disertacijom Multivarijantna analiza posavskih i podravskih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Hrvatskoj (mentor → I. Trinajstić). Od 1990. zaposlen je na Šumarskome fakultetu, od 2007. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Šumarska botanika, Botanika, Fiziologija šumskoga drveća, Fiziologija bilja, Parkovno perensko i jednogodišnje bilje. Bio je pročelnik Zavoda za istraživanje u šumarstvu (2003–04), predstojnik Zavoda za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku (2004–08), voditelj doktorskoga studija Šumarstvo (2007–11), prodekan (2004–06) i dekan fakulteta (2006–08). Bavi se vegetacijskom ekologijom, florom, utjecajem klimatskih promjena na funkcioniranje šumskih ekosustava. Autor je udžbenika Golosjemenjače (s M. Vidakovićem, 2004), Šumsko drveće i grmlje Hrvatske (sa Ž. Škvorcom, 2010., 2020), Šumsko zeljasto bilje Hrvatske (sa Ž. Škvorcom, 2014), Croatian Forest Plants (sa Ž. Škvorcom, 2020). Redoviti je član Akademije šumarskih znanosti od 2015.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Franjić, Jozo

Franjić, Jozo

Šumarski inženjer, stručnjak za šumarsku botaniku.

Opći podatci
Ime
Jozo
Prezime
Franjić
Mjesto i datum rođenja
Musić kraj Đakova, 07. 01. 1966.
Povezane osobe
Trinajstić, Ivo

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje