Objavljeno: .
Ažurirano: 13. siječnja 2022.

Trinajstić, Ivo (Sisak, 27. X. 1933), poljoprivredni inženjer, stručnjak za floristiku, biljnu taksonomiju i fitocenologiju.

Diplomirao je 1958. na Poljoprivrednome fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1965. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu disertacijom Vegetacija otoka Krka (mentor: → I. Pevalek). Nakon završetka studija radio je u Poljoprivrednoj zadruzi u Varaždinskim Toplicama (1958–59) te u Vrtlarskoj školi u Vinici kraj Varaždina (1959–60) kao srednjoškolski profesor za predmete Botanika, Kemija, Pedologija, Cvjećarstvo, Zaštita bilja. Od 1960. bio je zaposlen na Šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, od 1981. kao redoviti profesor; umirovljen je 1999. Predavao je kolegije Botanika, Parkovno perensko i jednogodišnje bilje, Morfologija bilja, Ekologija s geobotanikom, Taksonomija unutarvrsne diferencijacije. Bio je predstojnik Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju (1998–99). Gostujući profesor na Kalabrijskom sveučilištu (Università della Calabria) u Arcavacati kraj Conseze (Italija) bio je 1989–90.

Područje je njegova znanstvena rada floristika, vegetacijska ekologija, fitotaksonomija. Opisao je velik broj fitocenoloških jedinica različita stupnja (asocijacije, sveze i dr.), kao i novih biljnih svojta (podvrste, vrste i dr.), u prvome redu u flori i vegetaciji Hrvatske, gdje je mnogo godina radio i na fitocenološkom kartiranju. Iznimno je plodan pisac, autor je gotovo 700 znanstvenih, stručnih i popularnih članaka u domaćim i međunarodnim publikacijama, suradnik edicije Analitička flora Jugoslavije (1973–86) te autor knjige Biljne zajednice Republike Hrvatske (2008). Član je Akademije šumarskih znanosti (od 1997). Professor emeritus je Sveučilišta u Zagrebu od 2011.


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Franjić: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – Hrvatski botaničar. Šumarski list, 124(2000) 1–2, str. 95–98.

J. Franjić: Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić – Hrvatski botaničar. Šumarski list, 127(2003) 9–10, str. 513–514.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Trinajstić  Ivo

Trinajstić, Ivo

Poljoprivredni inženjer, stručnjak za floristiku, biljnu taksonomiju i fitocenologiju.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Trinajstić
Mjesto i datum rođenja
Sisak, 27. 10. 1933.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje