Objavljeno: .
Ažurirano: 21. lipnja 2021.

Pentek, Tibor (Zagreb, 24. II. 1972), šumarski inženjer, stručnjak za šumske prometnice.

Diplomirao je 1995. na Šumarskom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 2002. disertacijom Računalni modeli optimizacije mreže šumskih cesta s obzirom na dominantne utjecajne čimbenike (mentor D. Pičman). Od 1996. radi u Zavodu za iskorištavanje šuma (danas Zavod za šumarske tehnike i tehnologije) matičnog Fakulteta, od 2012. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Otvaranje šuma, Projektiranje šumskih prometnica, Šumske prometnice, Tehnologije gradnje šumskih prometnica. Bio je predstojnik Zavoda i prodekan Fakulteta (2006–10) te je dekan (od 2018). U više je navrata bio gostujući profesor na Sveučilištu za kulturu tla (BOKU) u Beču. Znanstveno i stručno bavi se optimizacijom primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture, projektiranjem i izgradnjom šumskoga transportnog sustava na okolišno prihvatljiv način, šumskim protupožarnim prometnicama u mediteranskom području. Glavni je urednik časopisa → Nova mehanizacija šumarstva (2001–15) i → Croatian Journal of Forest Engineering (od 2005). Redoviti je član Akademije šumarskih znanosti.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Pentek, Tibor

Pentek, Tibor

Šumarski inženjer, stručnjak za šumske prometnice.

Opći podatci
Ime
Tibor
Prezime
Pentek
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 24. 02. 1972.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje