Objavljeno: .
Ažurirano: 10. lipnja 2022.

Oršanić, Milan (Otočac, 1. IX. 1963), šumarski inženjer, stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je 1988. na Šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 2001. disertacijom Strukturne osobine i dinamika šumskih sastojina obične smreke (Picea abies (L.) Karst.) na sjevernom Velebitu (mentor → S. Matić). Nakon završetka studija radio je u Primorsko-goranskom Šumskom gospodarstvu, OOUR-u za iskorišćivanje šuma Senj. Od 1990. radi na Katedri za uzgajanje šuma matičnoga fakulteta (danas Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma), od 2010. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Osnivanje šuma i Uzgajanje šuma posebne namjene. Bio je prodekan Šumarskog odsjeka (2006–08) te dekan Fakulteta (2010–14). Područja su njegova znanstvenog interesa uzgajanje šuma, rasadničarstvo i šumsko sjemenarstvo, pomlađivanje i njega prirodnih sastojina, uzgojni postupci u prebornim šumama, uzgojni postupci i bioraznolikost šuma Hrvatske. Autor je mnogobrojnih znanstvenih radova te knjiga Oskoruša (s D. Drvodelićem i T. Jemrićem, 2015), Jarebika (s D. Drvodelićem i T. Jemrićem, 2019), Ekologija, obnova i zaštita poplavnih šuma Posavine (s više autora, 2020) i dr. Izvanredni je član Akademije šumarskih znanosti.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Matić: Novi doktori šumarskih znanosti. Milan Oršanić. Šumarski list, 126(2002) 1–2, str. 105–106.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Oršanić, Milan

Oršanić, Milan
Šumarski inženjer, stručnjak za uzgajanje šuma.

Opći podatci
Ime
Milan
Prezime
Oršanić
Mjesto i datum rođenja
Otočac, 01. 09. 1963.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje