Objavljeno: .
Ažurirano: 8. srpnja 2022.

Šumarski muzej Bošnjaci, specijalizirani regionalni prirodoslovni muzej koji se bavi prezentacijom šumarske baštine, osnovan 2005. u Bošnjacima u sastavu → Hrvatskih šuma. Spada među malobrojne šumarske muzeje u svijetu te, uz → Šumarski muzej Krasno, slijedi dugogodišnja hrvatska nastojanja za muzejskom prezentacijom nacionalne šumarske baštine. Ta su nastojanja dijelom ostvarena 1898., kada je u novoizgrađenom Šumarskom domu Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva u Zagrebu (→ Hrvatsko šumarsko društvo), prigodom otvaranja Šumarske akademije svečano otvoren i Šumarski muzej, koji je djelovao do 1945.

Alati za uzgajanje šuma, sječu i obradbu drva te drvene posude

Saonice i drvena kola (parizer) za izvoz drva, drvena dizalica

Ideja o potrebi osnivanja šumarskoga muzeja na prostoru spačvanskoga šumskog kompleksa rodila se u Društvu šumarskih inženjera i tehničara Šumskoga gospodarstva Hrast iz Vinkovaca 1970-ih, a počela se ostvarivati 1988., kada je za tu namjenu osigurana zgrada i dvorište bivše osnovne škole u Bošnjacima (izgrađena 1869). Odmah je započela obnova prostora, koja je prekinuta tijekom Domovinskoga rata, a nastavljena 2005. Šumarski muzej u Bošnjacima otvoren je 2007. Na prostoru od 500 m² izloženo je više od 700 izložaka po cjelinama: alati za njegu šuma, sječu stabala te izradbu šumskih proizvoda, oruđa za izvlačenje trupaca, zaštita šuma, dendrološka zbirka, kartiranje, žigovi i gospodarske osnove, lovstvo i životinjski svijet, etno kut, dvorana s galerijom slika i park s vanjskim izlošcima. Misija je Muzeja očuvati sjećanje na trud i način gospodarenja slavonskim hrastovim šumama starih šumara, a napose Spačve kao jedne od najvećih cjelovitih poplavnih šuma hrasta lužnjaka u Europi, kao i svijest o značaju glasovite slavonske hrastovine. Izloške su donirali Bošnjačani i žitelji mjesta uz spačvanski bazen, Gradski muzej Vinkovci kao i šumarije Uprave šuma Vinkovci.

Dendrološka zbirka

Preparirane šumske životinje

Diorama bare

Ostali podatci
Mrežne poveznice
Šumarski muzej Bošnjaci

Specijalizirani regionalni prirodoslovni muzej koji se bavi prezentacijom šumarske baštine.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Bošnjaci
Godina osnutka
2005.
Povezana poduzeća
Povezani muzeji

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje