Objavljeno: .
Ažurirano: 5. srpnja 2022.

Šporer, Franjo Ferdinand (Dubovac kraj Karlovca, 1806 – Mehadija, Rumunjska, 16. X. 1865), šumarski stručnjak, utemeljitelj hrvatskoga znanstvenog šumarstva.

Završio je viši tečaj šumarstva 1829. na Šumarskoj akademiji u Mariabrunnu (Austrija), a potom radio kao šumarski vježbenik i obilazitelj šuma u Tridentu (Tirol). Od 1831. bio je šumar i obilazitelj šuma kraj krajiških pukovnija u Križevcima, Otočcu i Vinkovcima, od 1851. povjerenik za katastralnu procjenu šuma u Osijeku, a od 1852. kameralni nadšumar u Fužinama. Zbog domoljubnih nazora i buntovništva bio je premješten iz Fužina u Bleiberg (tadašnja Kranjska), 1859. uspio se vratiti u Petrinju kao nadšumar, ali je 1863. konačno premješten u Mehadiju u svojstvu nižega činovnika.

Prve je stručne članke o šumarstvu objavljivao u novinama Croatia. Na njemačkom jeziku objavio je opsežan priručnik Šumarstvo ili cjelokupni udžbenik šumarstva za osoblje Vojne krajine I–III (1841–43), prvo hrvatsko djelo koje obrađuje cjelokupno šumarstvo, a 1849. na hrvatskom je jeziku napisao udžbenik za čuvare šuma Mali šumarski katekizam. Konstruirao je dendrometar 1852. Prvi je u nas predlagao osnivanje šumarskih škola. Zaslužan je za pokretanje Šumarskog odsjeka pri Hrvatsko-slavonskome gospodarskom društvu (→ Hrvatsko šumarsko društvo) 1846., te je s Dragutinom Kosom pokrenuo godišnjak Odsjeka Trudovi (1847., 1851., 1852), prvi hrvatski šumarski stručno-staleški časopis. Bio je zagovornik općega gospodarskog napretka zemlje. Za stručni i društveni rad primio je mnogobrojna priznanja. Bio je dopisni član Gospodarskoga društva u Beču (od 1852).


Ostali podatci
Što pročitati?

F. Kesterčanek: Nadšumar Franjo Šporer, utemeljitelj hrvatskoga šumoznanstva. Šumarski list, 4(1881) 5, str. 210–226.

M. Despot: Franjo Ferdinand Šporer zagovornik gospodarskog napretka Hrvatske u vrijeme ilirizma. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 3(1973) 1, str. 241–258.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo, Šporer, Franjo

Šporer, Franjo Ferdinand
Šporerov dendrometar Centralblatt für das gesamte Forstwesen VII, Beč, 1881.

Šumarski stručnjak, utemeljitelj hrvatskog znanstvenog šumarstva.

Opći podatci
Ime
Franjo Ferdinand
Prezime
Šporer
Mjesto i datum rođenja
Dubovac, 1806.
Mjesto i datum smrti
Mehadija (Rumunjska), 16. 10. 1865.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje