Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Dekanić, Ivo (Rokovci kraj Vinkovaca, 14. X. 1919 – Zagreb, 25. X. 1998), šumarski inženjer, stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je 1943. na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1959. disertacijom Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana. Specijalizirao se iz uzgajanja šuma na École nationale des eaux et forêts u Nancyju te na Tehničkoj visokoj školi u Zürichu (ETH Zürich) 1954. Od 1945. radio je kao šumarski referent u Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški i Zagrebu, upravitelj šumarija u Oriovcu, Daruvaru i Pakracu, te kao tehnički direktor Šumskoga gospodarstva Spačva u Vinkovcima. Od 1953. bio je asistent u Zavodu za uzgajanje šuma Fakulteta, a od 1968. redoviti profesor; umirovljen je 1985. Predavao je kolegije Tehnike uzgajanja šuma, Uzgajanje šuma I–II i Melioracije degradiranih šumskih terena. Bio je idejni začetnik i prvi voditelj terenske nastave Fakulteta, predstojnik Zavoda (1968–85), prodekan (1970–72) i dekan (1978–80).

Prvi je istraživao i povezao dinamiku podzemnih voda u nizinskim šumama s pridolaskom i uspijevanjem šumskih vrsta drveća te potrebnim šumskouzgojnim zahvatima. Definirao je gredu, nizu i baru kao tri temeljna tipa nizinskih šumskih staništa. Utvrđivanje nizinskoga mikroreljefa i njegovo povezivanje s pripadajućim šumskim zajednicama postao je temelj za gospodarenje nizinskim šumama. Bavio se kvalitativnim i kvantitativnim aspektima povećanja proizvodnje šumskih sastojina uz pomoć šumskouzgojnih zahvata njege prorjedom. Autor je biološko-gospodarske klasifikacije stabala u šumskoj sastojini i metode prorjede koja proizilazi iz te klasifikacije. Autor je djela Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta Lužnjaka (1976), Način i intenzitet proreda u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (1980), Utjecaj strukture na njegu sastojina proredom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba (1991). Bio je suradnik Šumarske enciklopedije LZ-a (1983, 1987).


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Slavko: Prof. dr. sc. Ivo Dekanić (14. 10. 1919 – 25. 10. 1998.). Šumarski list, 122(1998) 11–12, str. 583–584.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Dekanić, Ivo

Iz arhive LZMK-a

S. Bertović: DEKANIĆ, IVO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 255-256.

Dekanić, Ivo

Šumarski inženjer, stručnjak za uzgajanje šuma.

Opći podatci
Ime
Ivo
Prezime
Dekanić
Mjesto i datum rođenja
Rokovci kraj Vinkovaca, 14. 10. 1919.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 10. 1998.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje