Objavljeno: .
Ažurirano: 22. siječnja 2021.

South-east European Forestry (SEEFOR), međunarodni znanstveni časopis koji obrađuje teme iz šumarstva i biotehnologije, a izdaje ga → Hrvatski šumarski institut (HŠI) iz Jastrebarskog. Utemeljilo ga je zajedno osam šumarskih fakulteta i instituta iz Hrvatske, Srbije, BiH, Makedonije i Mađarske 2009., na poticaj Miroslava Benka, tadašnjeg ravnatelja HŠI-ja, a prvi broj objavljen je 2010. Izlazi dva puta na godinu, objavljujući izvorne znanstvene radove, preliminarne izvještaje i stručne radove na engleskom jeziku. Opseg tema obuhvaća ekološke, ekonomske, tehničke, tehnološke, socijalne i druge aspekte šumarstva i drvne tehnologije. Časopis ima međunarodno uredništvo, indeksiran je u relevantnim međunarodnim bazama podataka CAB Abstracts, CrossRef, Directory of Open Access Jounals (DOAJ), Emerging Sources Citation Indeks (ESCI) – Web of Science Core Collection (Clarivate Analytisc), Forestry Abstracts, Google Scholar i Scopus (Elsevier), a od 2012. dostupan je na portalu znanstvenih i stručnih časopisa RH. Prva glavna urednica je bila Dijana Vuletić, a od 2020. glavni je urednik Ivan Balenović.

Naslovnica časopisa objavljenog u povodu 10. godišnjice izdavanja, 2019.

Ostali podatci
Mrežne poveznice

SEEFOR

SEEFOR. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stučnih časopisa

SEEFOR – South-East European Forestry
Naslovnica prvoga broja, 2010.

Međunarodni znanstveni časopis iz biotehnologije i šumarstva.

Opći podatci
Početak izlaženja
2010.
Povezane ustanove
Hrvatski šumarski institut

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje