Područje: šumarstvo


drvne ploče, materijali izrađeni tehnološkim postupkom lijepljenja različitih vrsta, kvalitete i oblika drvne sirovine, najčešće uz primjenu tlaka i topline. Osnovne skupine drvnih ploča su ploče od uslojenog drva (stolarske…

drvni ugljen, proizvod suhe destilacije drva; sjajnocrne je boje, lagan, vrlo porozan, odličan adsorbens. Uglavnom je poznat kao ekološki prihvatljiva i učinkovita vrsta goriva koja ne zagađuje atmosferu kaustičnim…

drvo, tvrd, porozan, čvrst, vlaknast, lignocelulozan materijal od kojega su ispod kore izgrađena debla, grane i korijenje drveća i grmlja listača i četinjača. Ono je glavno staničje za mehaničku potporu…

Exportdrvo d. d., poduzeće za trgovinu drvom i drvnim proizvodima osnovano 1948. u Zagrebu. U drugoj polovici 1980-ih okupilo je najveći dio hrvatske drvne industrije i izraslo u jedan…

Figurić, Mladen Stjepan (Zagreb, 25. IV. 1943), drvnotehnološki inženjer, stručnjak za organizaciju proizvodnje i ekonomiku u drvnoj industriji i šumarstvu.

Diplomirao je na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→…

Flögl, Stanko (Zagreb, 23. IX. 1885 – Zagreb, 6. V. 1975), građevinski inženjer, stručnjak za šumske prometnice i građevnu mehaniku.

Diplomirao je građevinarstvo u Budimpešti 1908.…

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Gaj, drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine (prije Podravska Slatina) osnovano 1948. Prvotni je naziv bio Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj. Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Nikole…

Goranprodukt, drvnoindustrijsko poduzeće iz Čabra, osnovano 1959. Utemeljeno je na udruživanju drvnih poduzeća čabarskoga kraja s dugom tradicijom.

  

Vilharova pilana u Prezidu, rad Vaclava Anderlea

Prvu pilanu…

Grbac, Ivica (Stara Sušica, 4. II. 1955), drvnoindustrijski inženjer, stručnjak za dizajn, konstrukciju i kvalitetu namještaja.

Diplomirao je 1978. na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskoga fakulteta (→ Fakultet šumarstva…

Gutmann, obitelj mađarskih veletrgovaca i industrijalaca.

Salamon (Simon) Heinrich (1806–1902), trgovac drvom u Nagykanizsi, utemeljio je 1836. obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann. Kupnjom 41 000 jutara (23 …

Hamm, Đuro (Petrinja, 23. II. 1914 – Zagreb, 7. XII. 1993), elektrotehnički inženjer, stručnjak za energetiku, mehanizaciju i automatizaciju drvne industrije.

Diplomirao je 1940. na elektrotehničkom…

Horvat, Ivo (Zadar, 5. V. 1911 – Zagreb, 19. VIII. 1988), drvni tehnolog, stručnjak za fizička i mehanička svojstva drva.

Diplomirao je 1936. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu…

Hrvatski šumarski institut, javna znanstvena institucija za znanstvena, razvojna i visokostručna istraživanja iz znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, znanstvenoga polja šumarstva, sa sjedištem u Jastrebarskom. Nastao je spajanjem više srodnih hrvatskih…

Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), strukovna i staleška udruga šumarskih stručnjaka te stručnjaka iz područja lovstva, preradbe i uporabe drva, biotehnike i srodnih disciplina. Osnovano je 1846. u Zagrebu kao Šumarski…

Institut za drvo, institucija za znanstveno i stručno unapređenje drvne industrije osnovana 1949. u Zagrebu pri Ministarstvu drvne industrije SFRJ kao Institut za drvno-industrijska istraživanja. Institut je prestao s radom…

kemijska preradba drva, u tehnološkom smislu, skup postupaka i tehnologija kojima se drvo kemijskim putem prerađuje u različite proizvode. Podrazumijeva dobivanje drvnih kemijskih komponenata izdvajanjem iz drva (celuloze, štavila, eterična…

Kesterčanek, Fran Žaver (Franjo Xaver) (Zagreb, 14. IX. 1856 – Zagreb, 21. VIII. 1915), šumarski stručnjak, jedan od utemeljitelja šumarskoga visokog školstva u nas.

Studirao je…

Klepac, Dušan (Čabar, 17. V. 1917 – Samobor, 18. IV. 2006), šumarski inženjer, stručnjak za uređivanje šuma.

Diplomirao je 1939. na Šumarskome odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→…