Područje: šumarstvo


Kordun, metaloprerađivačka tvornica osnovana 1916. u Karlovcu. Pod prvotnim nazivom Kordun, industrija željezne i čelične robe proizvodila je pile za drvo. Nakon poslijeratnoga preustroja industrije i prelaska u društveno vlasništvo,…

Krpan, Juraj (Sveti Rok, 8. V. 1914 – Zagreb, 22. IX. 1969), šumarski inženjer, drvnotehnološki stručnjak.

Diplomirao je 1938. na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta (→ …

Mundus Florijan Bobić, tvornica namještaja iz Varaždina, osnovana 1892. Osnovao ju je francuski poduzetnik, izumitelj i pionir zrakoplovstva Charles Alexandre de Lambert, kao stolarski pogon u Slanju kraj Ludbrega.

Lambert…

Nenadić, Đuro (Rudopolje, 24. IV. 1876 – Zagreb, 16. VII. 1966), stručnjak za uređivanje šuma.

Diplomirao je 1901. na Šumarskoj akademiji u Zagrebu, a doktorirao na…

ogrjevno drvo, drvo koje se rabi za grijanje. Izrađuje se od stabala i dijelova stabala s korom koji nisu uporabljivi u tehnički i ekonomski isplativiju svrhu, ili se ne mogu…

Opačić, Ivan (Glina, 19. XII. 1914 – Zagreb, 2. III. 1989), kemijski inženjer, stručnjak za kemijsku preradbu drva.

Diplomirao je 1941. na Kemijskom odjelu → …

Oriolik d. o. o., poduzeće za proizvodnju tapeciranog namještaja iz Oriovca. Izraslo je iz zanatske radionice za proizvodnju metalnih proizvoda za široku potrošnju osnovane 1959. Već 1960. u…

Papuk, drvnoindustrijsko poduzeće iz Pakraca osnovano 1892. Belgijci Leon G. Cosimo i Gaetano Somzze kupili su 1890. šumom bogato vlastelinstvo Pakrac-Buč-Kamensko. Sjeveroistočno od Pakraca izgradili su 1892. parnu pilanu sa…

parket, unutarnja drvena podna obloga sačinjena od drvenih elemenata koji se polažu slaganjem na gradilištu. Srodni su proizvodi daske brodskoga poda od četinjača, drveni opločnici, plutene ploče, furnirane drvne ploče…

Petračić, Andrija (Petrinja, 22. X. 1879 – Zagreb, 14. VIII. 1958), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je na Šumarskoj akademiji pri Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu…

Pevalek, Ivo (Novigrad Podravski, 8. V. 1893 – Zagreb, 9. I. 1967), botaničar, stručnjak za sistematiku biljaka.

Diplomirao je 1916. na Botaničko-fiziološkome zavodu Mudroslovnog fakulteta u…

pilanarstvo, djelatnost piljenja i iveranja oblog drva u pilanama. Pilanski proizvodi koji se pritom dobivaju nazivaju se piljeno drvo.

Pilana je postrojenje u kojem se oblo drvo ili trupci (→…

Potočić, Zvonimir (Fuka kraj Vrbovca, 20. I. 1912 – Zagreb, 31. XII. 1999), šumarski inženjer, stručnjak za ekonomiku šumarstva i drvne industrije.

Diplomirao je 1935. na…

površinska obradba drva, skupina različitih postupaka kojima se površini drvenih proizvoda mijenjaju i poboljšavaju estetska i tehnička svojstva. Površinskom obradbom se ovisno o vrsti drvenih proizvoda zaštićuje površina od štetnih…

PPS Galeković d. o. o., drvnoindustrijsko poduzeće iz Mraclina kraj Velike Gorice, osnovano 1956. Razvilo se iz stolarske radionice za izradbu namještaja i kućišta za radioprijamnike. Od 1980-ih…

Prpić, Branimir (Stankovac kraj Gline, 1. IX. 1927 – Zagreb, 1. I. 2012), šumarski inženjer, stručnjak za ekologiju šuma.

Diplomirao je 1954. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga…

Radin, drvnoindustrijsko poduzeće iz Ravne Gore, osnovano 1955. kao sljednik dugogodišnje tradicije pilanske i finalne preradbe drva u ravnogorskome kraju.

Prva pilana potočara sagrađena je 1808. u Staroj Sušici, gdje…

Slavonija DI d. o. o. (Slavonija drvna industrija), drvnoindustrijsko poduzeće iz Slavonskoga Broda, nastalo 1946. spajanjem dotadašnjih poduzeća Slavex i Slavonija.

Koristeći se prirodnim resursima slavonskih hrastovih šuma,…

Stjepan Sekulić, tvornica za preradbu drveta, osnovana 1919. u Novoj Gradiški. Započela je djelovati kao poduzeće Josip Kruljac i sin, izraslo iz novogradiškoga stolarskog i mlinarskog obrta Matije Kruljca…

Šavrić, poduzeće za proizvodnju namještaja i drvnih proizvoda osnovano 1948. u Zagrebu; jedan od vodećih proizvođača namještaja u Hrvatskoj u socijalističkom razdoblju.

Osnovano je odlukom Vlade NR Hrvatske pod nazivom…