Područje: šumarstvo


Špoljarić, Zvonimir (Zagreb, 20. II. 1911 – Mali Lošinj, 25. VIII. 1983), šumarski inženjer, stručnjak za anatomiju drva.

Diplomirao je 1937. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta…

Šporer, Franjo Ferdinand (Dubovac kraj Karlovca, 1806 – Mehadija, Rumunjska 16. X. 1865), šumarski stručnjak, utemeljitelj hrvatskoga znanstvenog šumarstva.

Završio je viši tečaj šumarstva 1829. na Šumarskoj akademiji…

Šumarski muzej Krasno, specijalizirani regionalni prirodoslovni muzej koji se bavi prezentacijom šumarske baštine, osnovan 2005. u Krasnu u sastavu → Hrvatskih šuma. Otvoren je u povodu 240. obljetnice…

šumarstvo, znanost, struka i umijeće gospodarenja i očuvanja šumskih ekosustava za trajnu dobrobit čovjeka, društva, okoliša i gospodarstva. Složena je djelatnost koja sadržava biološku, ekološku, tehničku i ekonomsku komponentu. Brine…

tehnička oblovina, drvni šumski proizvodi, dijelovi stabla ili debla propisani minimalnim dimenzijama određenoga normativnoga sustava namijenjeni za mehaničku preradbu (piljenjem, ljuštenjem i dr.) ili za izravnu uporabu (jarboli, stupovi za…

Tomašegović, Zdenko (Zagreb, 26. IV. 1917 – Zagreb, 12. VI. 1995), šumarski i geodetski inženjer, pionir fotogrametrije i fotointerpretacije u šumarstvu.

Diplomirao je 1939. na Šumarskome…

Trinajstić, Ivo (Sisak, 27. X. 1933), poljoprivredni inženjer, stručnjak za floristiku, biljnu taksonomiju i fitocenologiju.

Diplomirao je 1958. na Poljoprivrednome fakultetu (→ Agronomski fakultet) u Zagrebu,…

Tvornica žigica Drava, poduzeće za proizvodnju žigica osnovano 1856. u Osijeku.

Isprva je djelovalo pod nazivom Prva osječka radionica ognjila, a utemeljitelji su bili Mirko Reisner i Josip Fösmayer. Fösmayer…

Udruga inženjera drvne tehnologije (UIDT), strukovna udruga inženjera i srodnih zanimanja iz područja drvne tehnologije osnovana 2015. u Zagrebu. Djeluje u području znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada, organizira stručnjake radi…

Ugrenović, Aleksandar (Petrinja, 6. IX. 1883 – Zagreb, 18. IX. 1958), šumarski inženjer, stručnjak za iskorištavanje šuma i drvnu tehnologiju.

Završio je studij šumarskih znanosti (1904)…