Objavljeno: .
Ažurirano: 13. siječnja 2022.

Tomašegović, Zdenko (Zagreb, 26. IV. 1917 – Zagreb, 12. VI. 1995), šumarski i geodetski inženjer, pionir fotogrametrije i fotointerpretacije u šumarstvu.

Diplomirao je 1939. na Šumarskome odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije), te 1953. na Geodetskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Geodetski fakultet; sv. 3) u Zagrebu. Doktorirao je 1954. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu u Zagrebu disertacijom O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske potrebe šumskog gospodarstva. Na tom je fakultetu bio zaposlen od 1940., od 1962. kao redoviti profesor; umirovljen je 1987. Predavao je kolegije Nacrtna geometrija, Tehničko crtanje, Geodezija, Šumarska fotogrametrija, Fotogrametrija i fotointerpretacija u šumarstvu. Bio je pročelnik Šumsko-gospodarskog odjela (1959–61) te prodekan Šumarskog odjela fakulteta (1966–68). Na bečkom Sveučilištu za kulturu tla (BOKU) održao je 1977. uvodna predavanja iz šumarske fotogrametrije za studente Šumarskog i Kulturno-tehničkog odjela.

Znanstveno se, kao prvi u Jugoslaviji i kao jedan od rijetkih u Europi, bavio primjenom fotogrametrije i fotointerpretacije u šumarstvu i drugim geoznanostima. Njegovom je zaslugom nastavna djelatnost iz šumarske fotogrametrije u Zagrebu bila tri desetljeća (1948–78) jedina te vrste u zemlji. Autor je udžbenika i knjiga Geodezija u šumarstvu (s N. Neidhardtom, 1962), Atlas fotogrametrijskih instrumenata (s V. Cimermanom, 1966), Fotogrametrija i fotointerpretacija u šumarstvu (1973), Daljinska istraživanja u geoznanostima (s V. Donassyjem i M. Oluićem, 1983). Bio je suosnivač i prvi potpredsjednik (1979–83) Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU-a. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1984).


Ostali podatci
Što pročitati?

Z. Kalafadžić: Prof. dr. sc. Zdenko Tomašegović 26. 04. 1917 – 12. 06. 1995. In memoriam. Šumarski list, (1995) 11–12, str. 437–439.

Mrežne poveznice

Hrvatsko šumarsko društvo-imenik šumara, Tomašegović  Zdenko

Tomašegović, Zdenko

Šumarski i geodetski inženjer, pionir fotogrametrije i fotointerpretacije u šumarstvu.

Opći podatci
Ime
Zdenko
Prezime
Tomašegović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 26. 04. 1917.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 12. 06. 1995.
Povezane ustanove
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje