Objavljeno: .
Ažurirano: 1. srpnja 2022.

Slavonija DI d. o. o. (Slavonija drvna industrija), drvnoindustrijsko poduzeće iz Slavonskoga Broda, nastalo 1946. spajanjem dotadašnjih poduzeća Slavex i Slavonija.

Koristeći se prirodnim resursima slavonskih hrastovih šuma, u Slavonskom Brodu (do 1931. Brod na Savi) je 1890. osnovano poduzeće Blau et comp. u vlasništvu francuskog kapitala, koje je počelo proizvoditi bačve, a potkraj iste godine pokrenulo je i pilanu. Od 1900. bilo je u vlasništvu budimpeštanskog poduzeća Holzindustrie AG, a poslije je poslovalo pod imenom Slavex. Od 1901. u Slavonskom Brodu djelovalo je i drvno poduzeće Slavonija u vlasništvu Prve hrvatske štedionice. Isprva su dva slavonskobrodska poduzeća imala uglavnom primarnu preradbu drva, te se godišnje pililo više od 100 000 m3 slavonske hrastovine. Zahvaljujući njezinoj finoći i boji izvozila se na sva svjetska tržišta.

Vanjski prostor pilane, 2020.

Unutrašnjost pilane, 2020.

Godine 1913. u poduzeću Slavonija pokrenut je prvi pogon za proizvodnju furnira u ovome dijelu Europe; tvornica je do 1930-ih nabavila tri tzv. hamburške pile i tri furnirska noža (stroja) za rezanje furnira, uz proizvodnju 1,5 milijuna m2 furnira na godinu. Poslije je i Slavex postavio dva horizontalna furnirska noža, te je do početka 1930-ih dosegnuo proizvodnju 1,2 milijuna m2 furnira na godinu. U to se doba Slavonski Brod razvio u najvećega proizvođača plemenitoga hrastova furnira u Europi. Prije II. svj. rata u poduzeću Slavonija pokrenuta je proizvodnja furnirskih i stolarskih ploča, parketa i dijelova namještaja. Godine 1939. dva su poduzeća proizvela 18 570 m3 piljene građe i 1750 m3 furnira, a zajedno su imala oko 850 zaposlenih.

Pogon za proizvodnju rezanoga furnira, 2020.

Od kraja 1945. tvornice Slavonija i Slavex djelovale su u sklopu poduzeća SIND (Slavonska industrija drva) sa sjedištem u Zagrebu, a od 1946. spojene su u novo poduzeće pod imenom Slavonija drvna industrija sa sjedištem u Slavonskom Brodu. Ratom opustošeni pogoni postupno su se obnavljali te je nastavljena proizvodnja na šest gatera, pet furnirskih noževa i jednoj ljuštilici, a 1947. osnovan je pogon građevne stolarije. Godine 1952. pokrenut je pogon proizvodnje parketa, 1958. pogon furnirskih i stolarskih ploča, a 1962. pogon lamel-parketa, uz rekonstrukciju tvornice furnira, te preorijentaciju pogona građevne stolarije na proizvodnju namještaja. Godine 1964. pogoni su preseljeni u gradsku industrijsku zonu, a izgrađena je i nova pilana, 1969. puštena je u rad nova tvornica masivnog i lamel-parketa, a 1970. i nova tvornica namještaja. Godine 1971. poduzeću su priključeni DIP Lipa iz Slavonske Požege i DIP Pleternica, a 1972. Impregnacija iz Slavonskog Broda. Do 1978. uređeni su suvremeni pogoni za proizvodnju furnira kapaciteta 20 milijuna m2 na godinu, te za impregnaciju drva kapaciteta 41 000 m3 na godinu. Tijekom 1979. rekonstruirana je pilana s klasične monofazne organizacije na dvofaznu preradbu, a 1980. tvornica parketa preseljena je u novi objekt i nabavljena je oprema za proizvodnju otpresaka. Sredinom 1980-ih poduzeće je s približno 2600 zaposlenih proizvodilo furnirani i masivni namještaj, furnir, impregnirane pragove, telegrafske i telefonske stupove, piljenu građu, furnirske i stolarske ploče, lamelirane otpreske, masivni i lamel-parket, opremu za interijere i dr. Slavonija DI je 1979. bila suosnivač Udruženja proizvođača industrije namještaja (UPIN; prodajni prostor u zagrebačkoj Resselovoj ulici), djelatnost kojega je 1985. nastavilo zagrebačko → Exportdrvo.

Pogon za proizvodnju parketa, 2020.

Pogon za proizvodnju ljuštenoga furnira, 2020.

Pogon za proizvodnju rezanoga furnira, 2020.

Potkraj 1990. poduzeće je imalo 2092 zaposlena. Nakon poslovnih teškoća i stečajnoga postupka otvorenoga 1991., od kraja 1992. posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću. U 2020. zapošljavalo je približno 400 radnika, a proizvodilo je rezani i ljušteni furnir, masivni parket, furnirske otpreske, piljenu građu i druge proizvode, ponajprije iz slavonske hrastovine.

Pogon za proizvodnju namještaja, 2020.

Ostali podatci
Vidi još...

R. Biljak, F. Penzar: O razvoju drvarske industrije u Slavonskom Brodu i radu drv. industrijskih stručnjaka »Slavonije« drv. industrije Slavonski Brod. Šumarski list 91(1967) 3–4, str. 168–170.

J. Mikić: Povodom 80-godišnjice osnivanja i razvoja »Slavonije« drvne industrije u Slavonskom Brodu. Šumarski list, 94(1970) 9–10, str. 307–316.

V. Špoljarić: Društvo ITŠDI u posjeti Drvnoj industriji »Slavonija« u Slavonskom Brodu. Šumarski list 109(1985) 11–12, str. 609–615.

Mrežne poveznice
Slavonija DI d. o. o.

Drvnoindustrijsko poduzeće iz Slavonskog broda, nastalo 1946. spajanjem dotadašnjih poduzeća Slavex i Slavonija.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Slavonski Brod
Godina osnutka
1946.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje