Objavljeno: .
Ažurirano: 14. lipnja 2023.

Spačva d. d., drvnoindustrijsko poduzeće  sa sjedištem u Vinkovcima, osnovano 1956. Početak eksploatacije bogatih šuma slavonskoga hrasta (hrast lužnjak) u području Spačvanskog bazena potaknut je izgradnjom željezničkih pruga potkraj XIX. st. U Vinkovcima su od 1888. podignute tri pilane, a u Vrbanji od 1892. također tri pilane. Svojstven im je bio tzv. slavonski način piljenja trupaca, nerijetko promjera većeg od 1 m i duljine veće od 10 m. Zbog pretjerane sječe, došlo je do znatnog smanjenja sirovinske baze te je do 1920-ih dio obradbenih pogona ugašen.

Pogoni iz zraka

Poduzeće Spačva nastalo je 1956. pod prvotnim imenom Drvna industrija Slavonski hrast, spajanjem stolarskog poduzeća Slavonski hrast iz Vinkovaca (osnovano 1947. nacionalizacijom stolarske radionice Weissberger) i Poduzeća za piljenje drveta i građevne stolarije Cerna (osamostalilo se 1950. iz kotarskoga mlinskog poduzeća Vinkovci). Dok je vinkovački pogon bio usmjeren na izradbu građevne stolarije, sobnoga i kuhinjskoga namještaja te lijesova, pogon iz Cerne bavio se piljenjem drvene građe te izradbom namještaja. Izgradnjom novih pilanskih pogona 1958. i tvornice parketa s kotlovnicom i sušionicom 1959., proizvodnja je koncentrirana na novoj lokaciji u Vinkovcima (Duga ulica 181) na kojoj posluje i danas. Godine 1961. poduzeće se spojilo sa šumskim gospodarstvom Spačva u Spačva – Šumsko poljoprivredno industrijski kombinat Vinkovci. Kombinat se, osim obradbom drva, bavio uzgajanjem topola i eksploatacijom šuma, te je do 1968. broj zaposlenih narastao na 2473. Tvornica iverica puštena je u rad 1963., a Tvornica montažnih kuća 1965. Zbog poslovnih teškoća kombinat je 1968–69. razdijeljen na samostalna poduzeća, od kojih je drvnoprerađivačku djelatnost nastavio Drvnoindustrijski kombinat Spačva. To je poduzeće 1971. bilo organizirano u deset OUR-a, među kojima su bili Pilana, Tvornica parketa, Tvornica građevinske stolarije, Tvornica ploča iverica, Stolarija i novootvorena Tvornica ambalaže i blind furnira. Iste je godine pilana preseljena u nove hale i modernizirana, 1974. puštena je u rad druga linija Tvornice ploča iverica, 1975. rekonstruirana je linija za proizvodnju vrata Tvornice građevinske stolarije, 1978. puštena je u pogon nova Tvornica furnira. Godine 1980. izgrađene su pilana i doradna pilana u Županji, gdje je 1985. počela izgradnja Tvornice građevinske stolarije. Tijekom 1990. pogoni u Županji izdvojili su se kao samostalno poduzeće (DI Lužnjak, od 2002. u vlasništvu virovitičkog → TVIN-a).

Godine 1991. vinkovačko je poduzeće zapošljavalo 1386 radnika. Od kraja 1992. djeluje kao Drvna industrija Spačva d. d. Od 1994. upravlja društvima s ograničenom odgovornošću Spačva-pilana, Spačva-parketarija, Spačva-furnir, Spačva-finala, Spačva-trgovina i Spačva-održavanje. Danas prerađuje oko 65 000 m3 hrastovih i jasenovih trupaca na godinu, od čega 50 000 m3 u pilani, a 15 000 m3 u tvornici furnira. Proizvodi parkete, podove i podne letvice, masivna vrata, stubišta, vrtne stolove i klupe, furnir, piljenu građu, lijepljene ploče, pelete i brikete za ogrjev. Zapošljava 820 radnika te je jedno od vodećih drvnoindustrijskih poduzeća u Hrvatskoj. Od 2021. dio je Bjelin grupe.

Proizvodnja seljačkoga poda

Ostali podatci
Što pročitati?

D. Puljiz: Pola stoljeća DI »Spačva« 1956. – 2006. Vinkovci, 2006.

Spačva. 30 godina. 1956–1986. Vinkovci, 1986.

Mrežne poveznice
Spačva d. d.

Drvnoindustrijsko poduzeće osnovano u Vinkovcima 1956.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Vinkovci
Godina osnutka
1956.
Prijašnji nazivi

Drvna industrija Slavonski hrast (1956–61)

Spačva – Šumsko poljoprivredno industrijski kombinat Vinkovci (1961–69)

Drvno industrijski kombinat Spačva (1969–92)

Drvna industrija Spačva d. d. (Spačva d. d.) (od 1992)

Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje