Objavljeno: .
Ažurirano: 12. srpnja 2022.

TVIN d. o. o., drvnoindustrijsko poduzeće iz Virovitice osnovano 1913. Početkom XX. st. hrastove šume virovitičkoga kraja počele su se eksploatirati ulaganjima francuskog kapitala, koji je na lokaciji današnje tvornice u Virovitici (tada Virovitički Antunovac) 1913. izgradio pilanu. Nju je 1917. preuzelo poduzeće Drach d. d. koje je vodilo sisačku pilanu u Capragu. Virovitička pilana proširena je izgradnjom pogona godišnjeg kapaciteta 25 000 m3 oblovine, koja je do II. svj. rata obradila 600 000 m3. Nakon II. svj. rata nacionalizirana pilana preimenovana je 1946. u Drvna industrija Bilogora. Pilana je 1951. pripojena → DIK-u Đurđenovac, a početkom 1953. je zbog nedostatka sirovine i započetog postupka likvidacije predana virovitičkoj Srednjoj drvno-industrijskoj školi u nastavne svrhe.

Stara pilana, 1913.

Unatoč teškoćama, tijekom 1953. donesena je odluka o ponovnom pokretanju djelomično rasformirane pilane i njezinu proširenju k finalnoj proizvodnji uredskoga namještaja. Obnovljeno je poduzeće isprva djelovalo pod imenom Hrast (ime je preuzelo od virovitičke Gradske stolarije koja je istodobno promijenila ime u Gradska stolarija Javor), ali je još iste godine preimenovano u Drvno-industrijsko poduzeće Virovitica. Uz piljenu građu, pisaće stolove i drugi uredski namještaj, 48 zaposlenih proizvodilo je i drvenu galanteriju. U godinama što su slijedile poduzeće je prešlo s obrtničke na industrijsku proizvodnju i ubrzano zapošljavalo nove radnike. Osnovane su Tvornica stolica i Tvornica kancelarijskog namještaja, a 1958. je u sastav poduzeća ušla virovitička Tvornica kalupa (osnovana 1919. kao strojna radionica klompi Kutaš i Wajda). Godine 1961. dovršena je nova hala Tvornice kancelarijskog namještaja, 1962. je nakon požara obnovljena Tvornica kalupa (preseljena je u nove prostore 1972); 1963. poduzeće je imalo 1000 zaposlenih. Nova pilana puštena je u rad 1973. Iste je godine ime poduzeća promijenjeno u Drvno-industrijski kombinat Exportdrvo, Virovitica, a 1974. u Tvornica virovitičke industrije namještaja TVIN. Godine 1975. izgrađena je nova lakirnica metalnih dijelova, pušteni su u rad predsušionica i skladište za suhe elemente te montaža Tvornice kućnog namještaja. U poduzeće je 1976. integrirana tvornica Gaj iz Pitomače, gdje je 1978. puštena u pogon nova tvornica namještaja. Godine 1977. izgrađeno je novo veliko skladište namještaja, 1979. puštene su u rad Tvornica lamel-parketa i nova proizvodna linija u Tvornici kućnog namještaja, a 1981. pogon za proizvodnju drvne galanterije i peta u Tvornici kalupa. Početkom 1980-ih tvornica je zapošljavala približno 1500 radnika.

Prvi industrijski proizveden stol Kancel, 1953.

Razmjerno velik poslovni uspjeh tvornica je postigla zahvaljujući uspjelom dizajnu proizvoda, u čemu je važnu ulogu imala suradnja s Bernardom Bernardijem (programi uredskoga namještaja Standard, Biro, Plan, Pan i Skan sredinom 1960-ih, namještaja za domove i hotele Dina 1976., za stanovanje Dorma 1977., za radne prostore Betavin 1978). Uspjehu je pridonijela i izvozna orijentacija tvornice koja je 1977. započela suradnju sa švedskim poduzećem IKEA.

Tvornički kompleks

U poduzeću je 1992. bilo 1400 zaposlenih. Nakon pretvorbe početkom 1990-ih, organizirano je kao dioničko društvo, a od 2004. kao društvo s ograničenom odgovornošću. Širenje proizvodnje ostvareno je zajedničkim ulaganjima s IKEA-om u virovitičke pogone 1996. i 2000. Godine 2002. TVIN je kupio pogone tvornica Česma (→ Drvna industrija Česma) iz Grubišnog Polja i DI Lužnjak (→ Spačva) iz Županje. U 12 TVIN-ovih pogona u Virovitici, Pitomači, Grubišnom Polju i Županji bilo je do 2010. više od 1000 zaposlenih. Nakon krize koja je tih godina pogodila drvnu industriju, te prekida suradnje s IKEA-om (2019), opseg proizvodnje znatno se smanjio. Od 2019. pogon u Grubišnom Polju prestao je s proizvodnjom. Potkraj 2019. u TVIN-u je radilo 590 radnika. Poduzeće danas proizvodi pločasti i masivni uredski i kućni namještaj, lijepljene elemente, masivne i lamel-parkete i kaluparske proizvode (drvene klompe, potplate, kalupe, napinjače), oprema hotele, obrazovne ustanove i druge javne prostore. Ima predstavništva u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, te je i dalje jedno od vodećih hrvatskih drvnoindustrijskih poduzeća.

Linija za lijepljenje furniranih i ABS rubova

Linija za oblikovanje i obradbu masivnih i furniranih ploča

Kalupi, napinjači za cipele, klompe i drveni potplati za obuću

Ostali podatci
Što pročitati?

Vjesnik Drvno-industrijskog kombinata Virovitica, 10(1983) 108 – 11(1984) 122.

TVIN d. o. o.

Drvnoindustrijsko poduzeće iz Virovitice osnovano 1913.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Virovitica
Godina osnutka
1913.
Prijašnji nazivi

Drvna industrija Bilogora (1946-51)

Hrast, tvornica namještaja i pilana (1953)

Drvno-industrijsko poduzeće Virovitica (1953-73)

Drvno-industrijski kombinat Exportdrvo, Virovitica (1973)

TVIN (1974-)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje