Objavljeno: .
Ažurirano: 25. svibnja 2022.

drvena ambalaža, drvena sredstva u koja se pakiraju proizvodi radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, rukovanja i uporabe (palete, sanduci, kutije, gajbe – nosiljke, bubnjevi za kabel, bačve, vjedra i drugi bačvarski proizvodi, okviri, nosači, pregrade, obloge i dr.). Najveći je značaj drvene ambalaže u prometu rasutih i pojedinačnih proizvoda tijekom kojega ih osigurava od oštećenja i negativnoga klimatskog utjecaja te omogućuje njihov jednostavan prijenos. Izrađuje se u širokom spektru konstrukcijskih rješenja, ovisno o obliku proizvoda, otpornosti na mehanička i klimatska opterećenja, načinu transporta i sl. Drvena ambalaža također služi za pohranu i odvijanje tehnoloških procesa zrenja alkoholnih pića (npr. hrastove bačve). Izrađuje se u nestandardnim i standardnim dimenzijama, najčešće od četinjača (jelovina, smrekovina i borovina) i mekih listača (topolovina, johovina), no rabe se i tvrde vrste drva (bukovina i hrastovina). Nestandardne dimenzije ambalaže izrađuju proizvođači koji pakiraju materijale i proizvode različitih dimenzija i mase prema zahtjevu kupca. Za to se najčešće rabe drveni sanduci svih dimenzija i oblika. Kao drvena ambalaža najviše se rabe palete.

Radnici DIK-a Đurđenovac s bačvama raznih dimenzija, Zavičajni muzej Našice

Drvena paleta je proizvod na gornju plohu kojega se naslanja ili slaže roba radi bržeg i sigurnijeg utovara i istovara viličarem ili dizalicom, kao i radi sigurnog prometa proizvoda. Palete mogu biti izrađene od masivnoga drva ili kao otpresci od usitnjenoga drva. Prema uporabi dijele se na jednokratne i višekratne, prema trajnosti na povratne i nepovratne, prema dimenzijama na standardne i nestandardne, prema konstrukciji na jednopodne i dvopodne, a s obzirom na mogućnost ulaza viličara na dvoulazne i četveroulazne. Nosači im mogu biti gredice ili nožice (drveni blokovi). Poznato je dvjestotinjak tipskih inačica drvenih paleta dimenzija od 700 × 700 ×90 mm, preko 1000 × 800 × 100 mm, do 2000 × 1500 × 150 mm. Palete mogu biti s poklopcem različite izvedbe, s nastavcima, ili tzv. boks palete, kod kojih su sanduk ili gajba učvršćeni za paletu. Posebnu skupinu drvenih paleta čine standardizirane, zamjenjive, četverostrano pristupne palete EUR (europalete) dimenzija 1200 × 800 × 144 mm. Proizvode se od četinjača (jela, omorika, bor, ariš, tisa) i listača (joha, breza, topola, hrast, jasen, bukva, brijest, bagrem, javor, platana, kesten), s najvećim dopuštenim sadržajem vode 22%. Posebno se označavaju tehnikom upaljivanja oznaka (zaštićena oznaka EUR, oznaka ovlaštene institucije, šifra proizvođača). Odnedavna nožice mogu biti izrađene jedino od uprešanoga usitnjenog drva. Međunarodne institucije za davanje ovlaštenja za proizvodnju tih paleta su na svjetskoj razini UIC (Union International des Chemins de fer) te na europskoj razini EPAL (European Pallet Association). U RH je HŽ-Cargo nadležan za ovlašćivanje osposobljenih poduzeća za poslove proizvodnje i popravka paleta EUR, a dosada je ovlastio desetak poduzeća. Neka od njih koriste se specijalnim proizvodnim linijama sa strojnim spajanjem elemenata paleta te automatskim nanošenjem (upaljivanjem) propisanih oznaka, a jedno se u proizvodnji služi i robotom.

EUR palete EPAL kvalitete poduzeća Toma Palete, 2021.

U svrhu sprečavanja širenja karantenskih štetnika drvenom ambalažom u međunarodnome transportu, od kojih su najopasniji Anoplophora glabripennis (zvjezdano nebo) i Bursaphelenchus xylophilus (borova nematoda), početkom 2002. prihvaćen je Međunarodni standard za fitosanitarne mjere ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measures No. 15). Standardom su definirane smjernice ustrojstva sustava međunarodnoga prometa drvenoga materijala za pakiranje te obveza njegova tretiranja i označavanja. Tijekom 2005. RH je prihvatila ISPM 15 u svoju zakonsku regulativu i podzakonske akte, a prva ovlaštena poduzeća počela su provoditi sterilizaciju drva fumigacijom metil-bromidom i toplinskim postupcima. Na steriliziran (tretiran) drveni materijal za pakiranje nanose se oznake: simbola Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (IPPC), ISO koda pojedine države, jedinstvenog broja pravne ili fizičke osobe te međunarodne kratice primijenjenog postupka.

Robot u proizvodnji EUR paleta poduzeća Toma Palete, 2021.

U Hrvatskoj su početkom 2021. bila ovlaštena 103 poduzeća za provođenje postupaka toplinskoga tretiranja i označavanja drvenoga materijala za pakiranje u međunarodnome prometu, a 26 poduzeća samo za označavanje. Isključivih proizvođača drvene ambalaže bilo je 25, uz ostale je proizvode ambalažu proizvodilo njih 37, a za vlastite potrebe 67. Najznačajniji su proizvođači drvene ambalaže u Hrvatskoj: Košćal (Gornja Jelenska), Toma palete (Sesvete), Drvoprerada Čiček (Lovrečan), Zaprešićanka (Pojatno), PTIU Obrt Božić (Odra), Pilana Ivoli (Ivoli), Koleks (Molve), Proizvodnja drvene ambalaže i drvotokarija Slišurić (Rešetari), Paklog (Gornji Stupnik), Drvoambalaža – eko (Sveti Križ Začretje), Špandau (Dicmo), Otprema (Slavonski Brod), Tehnokozlina (Samobor). U Hrvatskoj je 2018. proizvedeno više od 1,2 milijuna paleta. Grupacija proizvođača drvene ambalaže pri Zajednici ambalažera Hrvatske gospodarske komore osnovana je 2005.

Suvremena linija za proizvodnju EUR paleta u Pilani Ivoli, 2020.

Ostali podatci
Vidi još...

→ ambalaža

Što pročitati?

N. Staničić: Katalog drvene ambalaže. Zagreb, 1991.

V. Jambreković: Ustrojstvo sustava primjene međunarodnog fitosanitarnog standarda ISPM 15. Zagreb, 2007.

R. Despot, V. Jambreković, M. Hasan: Ekološki i biološki aspekti izrade, uporabe i oporabe ambalaže od cjelovitog drva (I. i II. dio). Ambalaža, 13(2008) 3 i 4, str. 41–44. i 15–18.

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: Prikaz i ocjena fitosanitarnog sustava u tvrtkama ovlaštenim za tretiranje i označavanje drvenog materijala za pakiranje u međunarodnom prometu. Šumarski list, 134(2010) 3–4, str. 125–143.

drvena ambalaža
Drveni kalem za namatanje elektrokabela poduzeća Drvometalija, 2020.

Drvena sredstva u koja se pakiraju proizvodi radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, rukovanja i uporabe.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje