Uže područje: drvna industrija


Bjelin d. o. o., drvno poduzeće za proizvodnju parketa i podnih obloga sa sjedištem u Ogulinu i s pogonima u Ogulinu, Bjelovaru i Otoku. Nastalo je preuzimanjem dotadašnjega…

Bratstvo, tvornica alatnih strojeva za obradbu drva osnovana 1946. u Zagrebu. Pravni je sljednik poduzeća Nacionalna industrija alata i strojeva (NIA), osnovanoga 1937. u zagrebačkoj Paromlinskoj ulici, koje je obuhvaćalo…

Ciprijanović d. o. o., poduzeće za proizvodnju namještaja sa sjedištem u  Orahovici, osnovano 1989. U suvremeno opremljenim pogonima u Orahovičkoj Bijeljevini proizvodi raznovrstan masivni namještaj po narudžbi,…

DI Klana d. d., drvnoindustrijsko poduzeće iz Klane, jedan od najvećih hrvatskih proizvođača stolica. Nastavlja tradiciju preradbe drva u klanjskoj pilani započetu 1911.

Riječka su se brodogradilišta još u…

DIP Ogulin, drvnoindustrijsko poduzeće iz Ogulina, osnovano 1948. pod imenom Klek Ogulin. Zasnovano na drvoprerađivačkoj tradiciji, objedinilo je sve dotadašnje pogone drvne industrije ogulinskog kraja. Poduzeće je 1949. reorganizirano, te…

DIP Turopolje, drvnoindustrijsko poduzeće osnovano 1911. na mjestu današnjeg naselja Turopolje. Osnovna djelatnost poduzeća bila je proizvodnja piljene građe i izradba parketa. Godine 1910. poduzeće Filip Deutsch i sinovi (utemeljeno…

drvena ambalaža, drvena sredstva u koja se pakiraju proizvodi radi čuvanja tijekom transporta, skladištenja, rukovanja i uporabe (palete, sanduci, kutije, gajbe – nosiljke, bubnjevi za kabel, bačve, vjedra i drugi…

drvna biomasa, čvrsta tvar drveća i grmlja. Sa znanstvenoga i tehničkoga stajališta, biomasa obuhvaća sav materijal biološkoga podrijetla, uključujući i nusproizvode proizvodnih procesa, osim materijala ugrađenog u geološke formacije ili…

drvna industrija, grana industrije koja se bavi obradbom i preradbom drva te proizvodnjom finalnih proizvoda od drva i drvnih materijala. Obradba i preradba drva prema vrsti može biti mehanička, kemijska,…

Drvna industrija Vrbovsko (DIV), drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950. kao Tvornica pokućstva od savijenog drva. Nastavljalo je dugogodišnju tradiciju preradbe drva u vrbovskome kraju.

Od početka XIX. st.…

drvne ploče, materijali izrađeni tehnološkim postupkom lijepljenja različitih vrsta, kvalitete i oblika drvne sirovine, najčešće uz primjenu tlaka i topline. Osnovne skupine drvnih ploča su ploče od uslojenog drva (stolarske…

drvni ugljen, proizvod suhe destilacije drva; sjajnocrne je boje, lagan, vrlo porozan, odličan adsorbens. Uglavnom je poznat kao ekološki prihvatljiva i učinkovita vrsta goriva koja ne zagađuje atmosferu kaustičnim…

Exportdrvo d. d., poduzeće za trgovinu drvom i drvnim proizvodima sa sjedištem u Zagrebu. U drugoj polovici 1980-ih okupilo je najveći dio hrvatske drvne industrije i izraslo u jedan…

furnir, tanki listovi drva debljine do 7 mm, proizvedeni tehnikama piljenja, rezanja ili ljuštenja.

Piljeni furnir se danas proizvodi rijetko, jer se takvim načinom izradbe stvaraju veliki gubitci u…

Gaj, drvnoindustrijsko poduzeće iz Slatine (Podravska Slatina 1921–92) osnovano 1948. Prvotni je naziv bio Poduzeće za eksploataciju šuma i izradu finalnih proizvoda Gaj. Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Nikole…

Goranprodukt, drvnoindustrijsko poduzeće iz Čabra, osnovano 1959. Utemeljeno je na udruživanju drvnih poduzeća čabarskoga kraja s dugom tradicijom.

  

Vilharova pilana u Prezidu, rad Vaclava Anderlea

Prvu pilanu…

Gutmann, obitelj mađarskih veletrgovaca i industrijalaca.

Salamon (Simon) Heinrich (1806–1902), trgovac drvom u Nagykanizsi, utemeljio je 1836. obiteljsko poduzeće S. H. Gutmann. Kupnjom 41 000 jutara (23 …

kemijska preradba drva, u tehnološkom smislu, skup postupaka i tehnologija kojima se drvo kemijskim putem prerađuje u različite proizvode. Podrazumijeva dobivanje drvnih kemijskih komponenata izdvajanjem iz drva (celuloze, štavila, eterična…

Niveta, tvornica četaka osnovana 1922. u Osijeku kao zanatska radionica Siva. Osnovao ju je osječki gradonačelnik Jakov Hem s glavnim dioničarima Šandorom Aufferberom, Simonom Wamoscherom i Davidom Taubnerom. Proizvodila je…

ogrjevno drvo, drvo koje se rabi za grijanje. Izrađuje se od stabala i dijelova stabala s korom koji nisu uporabljivi u tehnički i ekonomski isplativiju svrhu, ili se ne mogu…

Papuk, drvnoindustrijsko poduzeće iz Pakraca osnovano 1892. Belgijci Leon G. Cosimo i Gaetano Somzze kupili su 1890. šumom bogato vlastelinstvo Pakrac-Buč-Kamensko. Sjeveroistočno od Pakraca izgradili su 1892. parnu pilanu sa…

parket, unutarnja drvena podna obloga sačinjena od drvenih elemenata koji se polažu slaganjem na gradilištu. Srodni su proizvodi daske brodskoga poda od četinjača, drveni opločnici, plutene ploče, furnirane drvne ploče…

pilanarstvo, djelatnost piljenja i iveranja oblog drva u pilanama. Pilanski proizvodi koji se pritom dobivaju nazivaju se piljeno drvo.

Pilana je postrojenje u kojem se oblo drvo ili trupci (→…

površinska obradba drva, skupina različitih postupaka kojima se površini drvenih proizvoda mijenjaju i poboljšavaju estetska i tehnička svojstva. Površinskom obradbom se ovisno o vrsti drvenih proizvoda zaštićuje površina od štetnih…

Požgaj grupa, drvnoindustrijsko poduzeće iz Velikog Bukovca kraj Ludbrega, osnovano 1989. kao Požgaj d. o. o. Izraslo je iz pilanskog obrta obitelji Požgaj, pokrenutoga 1970-ih, a unaprijeđenoga tijekom…

PPS Galeković d. o. o., drvnoindustrijsko poduzeće iz Mraclina kraj Velike Gorice, osnovano 1956. Razvilo se iz stolarske radionice za izradbu namještaja i kućišta za radioprijamnike. Od 1980-ih…