Objavljeno: .
Ažurirano: 17. rujna 2021.

Drvna industrija Vrbovsko (DIV), drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950. kao Tvornica pokućstva od savijenog drva. Nastavljalo je dugogodišnju tradiciju preradbe drva u vrbovskome kraju.

Od početka XIX. st. pilanska je obradba drva u vodenicama potočarama na rijeci Dobri i njezinim pritocima bila jedna od glavnih gospodarskih grana toga kraja. Jedna od prvih parnih pilana pokrenuta je, zajedno s radionicama građevne stolarije, tijekom gradnje željezničke pruge u Vrbovskom 1870. Pilanu i radionice preuzeli su domaći vlasnici 1873. i osnovali Drvorezbarsku tvornicu (Holzmanufaktur Fabrik), kao prvi industrijski pogon finalne preradbe drva na području današnje Hrvatske. Približno 350 radnika proizvodilo je kutije za cigare, raznu ambalažu, bačve i namještaj, kao i furnir i uslojene ploče koje su rabili u tu svrhu. Zbog poremećaja na svjetskom tržištu kojemu je tvornica bila okrenuta, pala je pod stečaj 1910. Pogone su 1911. preuzela braća Kronfeld, i u njima osnovala tvornicu žigica. Nedugo potom, stekavši koncesiju nad pogonima, švedsko poduzeće Kreuger nazvalo je tvornicu Drvorezbarska tvornica – Tvornica žigica, te s 200 zaposlenih proizvodilo približno 1 milijun kutija žigica na dan. Tijekom II. svj. rata, u njemačkom bombardiranju 1944. tvornica je uništena, a nakon rata su preostali strojevi po direktivi središnjih vlasti preseljeni u tvornice žigica u Osijeku (→ Tvornica žigica Drava) i Dolcu na Lašvi (BiH).

Pilana Potočara na Dobri, rad Vaclava Anderlea

Na mjestu uništene tvornice podignuli su mještani 1950. Tvornicu pokućstva iz savijenog drva, u sastavu koje je bila i pilana. Tvornica je isprva priručnim alatima proizvodila sklopive vrtne stolice, a potom i druge različite stolice, koje su ostale glavnim proizvodom. Usprkos sporoj modernizaciji pogona (kotlovnica 1969., pogon grube obradbe, sušionica, nova pilana 1970), opseg proizvodnje postupno je rastao (sa 17 000 stolica 1951. na 442 000 stolica 1970), a 40–50% proizvoda izvozilo se u Englesku, SAD, SSSR, SR Njemačku i dr. Od 1970-ih tvornica nosi naziv Drvna industrija Vrbovsko (DIV). Godine 1975., u tada već solidno opremljenoj tvornici, radilo je oko 700 radnika.

Tvornica pokućstva iz savijenog drva, 1963.

Tvornicu su 1991. činili pilana, tvornica stolica i stručne službe, proizvodila je rezanu građu (33 000 m3 godišnje) i drvene stolice (oko 230 000 godišnje), a zapošljavala je 527 radnika. Od 1993. posluje kao dioničko društvo. Našavši se u poslovnim teškoćama sredinom 1990-ih, poduzeće stalno bilježi pad proizvodnje i broja zaposlenih, te je u stečaju od 2008.

Garnitura Alma izrađena od jelovine i smreke, 1980-ih

Stolica od masivnog drva, 1990-ih

Pilansku proizvodnju nekadašnjega poduzeća nastavlja Pilana Vrbovsko d. o. o. koja je od 2011. u vlasništvu kastavskog Cedra. Kapacitet moderno opremljenih pogona pilane je 180 000 m3 trupaca na godinu. Poduzeće Cedar d. o. o. osnovano je 1992., bavi se proizvodnjom i izvozom bukove građe, a s ukupno prerađenih 250 000 m3 trupaca na godinu, svrstava se među vodeća takva poduzeća u ovome dijelu Europe. U sastavu poduzeća je i kogeneracijsko postrojenje koje proizvodi električnu energiju (1,9 MW) i toplinsku energiju iz drvne biomase.

Pilana Vrbovsko poduzeća Cedar

Ostali podatci
Što pročitati?

T. Heski: Drvna industrija u Vrbovskoj općini – DI Vrbovsko. U: Gorski kotar. Delnice, 1981., str. 697–711.

V. Brdar Mustapić: Između htijenja i realnosti. Industrija i dizajn namještaja u Hrvatskoj 1945. – 1990. (katalog izložbe). Zagreb, 2020., str. 160.

Drvna industrija Vrbovsko
Tvornica škatulja u Vrbovskom, rad Vaclava Anderlea, 1898.

Drvnoindustrijsko poduzeće iz Vrbovskoga, osnovano 1950.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Vrbovsko
Godina osnutka
1950.
Godina prestanka rada
2014.
Prijašnji nazivi

Tvornica pokućstva iz savijenog drva (od 1950)

Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje