Objavljeno: .
Ažurirano: 11. srpnja 2022.

DI Klana d. d., drvnoindustrijsko poduzeće iz Klane, jedan od najvećih hrvatskih proizvođača stolica. Nastavlja tradiciju preradbe drva u klanjskoj pilani započetu 1911.

Riječka su se brodogradilišta još u XVIII. i XIX. st. opskrbljivala drvenom građom iz šumama bogatoga klanjskog kraja, odakle su stizali ručno obrađena vesla, jarboli, brodska rebra, dužice za bačve, a prodavali su se i ogrjevno drvo te željeznički pragovi. Klanjski trgovac drvom Anton Medvedić pokrenuo je u Klani 1911. parnu pilanu s gaterom i nekoliko kružnih pila koje je pogonio lokomobil. Poduzeće se zvalo A. Medvedić – industrija i trgovina lijesom. Nakon požara 1917. pilana je obnovljena, te je u njoj radilo do tridesetak radnika. Od 1920-ih pilana je davala potrebnu električnu energiju za javnu rasvjetu mjesta. Tijekom 1930-ih otvorene su i pilane u Jurdanima i Trsteniku (potonja je izgorjela 1942).

Pilana A. Medvedića u Klani oko 1930.

Nakon II. svj. rata poduzeće je ponovno pokrenuto te su u Klani 1946. djelovale pilana, stolarska radionica, mehanička radionica i električna centrala. Raspolagalo je dvama parnim strojevima i dvjema jarmačama, sedam kružnih pila, ravnalicom, glodalicom, tračnom pilom; 1950-ih se posebno razvio odjel transporta s većim brojem teretnih vozila. U sljedećim je desetljećima poduzeće bilo suočeno s mnogim poslovnim teškoćama, te je prolazilo različite organizacijske oblike i stečajeve. Poslovalo je samostalno (Kotarsko poduzeće za preradu drva Klana 1947., DI V. Švalba 1949., DIP Klana od početka 1970-ih) ili u sastavu drugih poduzeća (Primorska industrija drva iz Novog Vinodolskog 1948. i 1950., riječki DIP Rijeka, Jadran-drvo i DIP Rade Šupić od 1952., ljubljanski Slovenijales polovicom 1970-ih). Tijekom tog se razdoblja klanjsko poduzeće postupno preusmjeravalo s pilanske obradbe na proizvodnju i izvoz namještaja od masivnoga drva i iverice, ormara i kreveta. Nakon 1976. izgrađeni su pogon finalne proizvodnje (masivni namještaj, oprema objekata), novi pogon pilane, stovarište trupaca s mostnom dizalicom, energana na piljevinu i drvne ostatke, a 1981. izgrađena je i nova sušionica.

Početkom 1990-ih DIP Klana privatizirana je kao dioničko društvo (od 1998. posluje kao DI Klana d. d.). Istodobnim ulaskom talijanskog kapitala u društvo, koji nakon dokapitalizacije sredinom 1990-ih postaje većinskim vlasnikom, poduzeće se postupno specijalizira u proizvodnji gotovih stolica. Pogoni obuhvaćaju primarnu pilanu, sušionicu, doradbenu pilanu – krojačnicu, finu strojnu obradbu, montažu i lakiranje (od 1998), skladištenje i tapeciranje. Time je zatvoren proizvodni lanac koji obuhvaća sve faze obradbe, od trupca do finalnoga proizvoda. Danas DI Klana zapošljava više od 400 djelatnika, proizvodi više od 100 000 stolica na mjesec, uglavnom za europsko tržište, te je u tom proizvodnom segmentu vodeća u Hrvatskoj.

Pogon poduzeća, 2020.

Ostali podatci
Što pročitati?

I. Šnajdar: Pečatima kroz povijest klanjskog kraja (2). Drvna industrija. Zbornik društva za povjesnicu Klana, 6(2001), str. 254–262.

Mrežne poveznice
DI Klana d. d.
Upravna zgrada

Drvnoindustrijsko poduzeće iz Klane, jedan od najvećih hrvatskih proizvođača stolica.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Klana
Godina osnutka
1911.
Prijašnji nazivi

Kotarsko poduzeće za preradu drva Klana (1947)

Drvna industrija V. Švalba (1949)

DIP Klana (od početka 1970-ih)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje